1,9700 zł
1,34% 0,0260 zł
Art Games Studio SA (ARG)

Informacje o spółce - ARTGAMES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa na rynku gier wideo, specjalizując się w produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka wydaje też gry na Nintendo Switch, a w najbliższym czasie zamierza rozszerzyć wydawanie gier o IOS, Android i pozostałe typy konsol.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Powązkowska 15
Kod: 01-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 733789700
Fax: +48 22 3782945
Internet: www.art-games.com
Email: kontakt@art-games.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Art Games Studio SA
Prezes: Bąk Jakub
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 5 500 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5213791258
KRS: 0000690983
EKD: 58,21
Ticker GPW: ARG
ISIN: PLARTGS00019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 835 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 998 785
Liczba głosów na WZA: 5 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,15%
Kapitał akcyjny: 550 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 998 785
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 81,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pietras Edward 598 785 (10,88%) 598 785 (10,88%) 2021-09-02 -
Niżyński Jan 400 000 (7,27%) 400 000 (7,27%) 2019-05-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2017-07-17 2 000 000
0,10 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-05-08
2017-08-17
seria B - subskrypcja prywatna 2017-08-18 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 4 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-05-08
2017-12-12
seria C - subskrypcja prywatna 2017-12-06 600 000
600 000,00
0,10 1,00 4 600 000
460 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-05-08
2018-06-14
seria D - subskrypcja prywatna 2018-06-15 400 000
800 000,00
0,10 2,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-05-08
2018-09-05
seria E - subskrypcja prywatna 2019-10-16 200 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2019-11-28 500 000
900 000,00
0,10 1,80 5 500 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bąk Jakub Prezes Zarządu 2019-04-24 POLYSLAS - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Przymus Marcin Przewodniczący RN 2020-10-01 ASMODEV - Członek RN
Czarnecki Grzegorz Członek RN 2019-04-24 CFG - Przewodniczący RN
POLYSLAS - Wiceprzewodniczący RN
ULTGAMES - Członek RN
ATOMJELL - Członek RN
CONSOLE - Członek RN
LMGAMES - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
BKDGAMES - Członek RN
MADMIND - Członek RN
Sypko Wojciech Członek RN 2019-04-24 REDDEV - Prezes Zarządu
Kieloch Łukasz Członek RN 2020-08-31 -
Zakrzewski Piotr Członek RN 2020-08-31 -