1,9700 zł
1,34% 0,0260 zł
Art Games Studio SA (ARG)

Wyniki finansowe - ARTGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 181 180 238 185
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -119 -55 -869 13
Zysk (strata) brutto (tys.) -124 -57 -870 16
Zysk (strata) netto (tys.)* -124 -57 -870 16
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -119 -55 -869 13
Aktywa (tys.) 2 348 2 242 1 361 1 386
Kapitał własny (tys.)* 2 026 1 969 1 099 1 115
Liczba akcji (tys. szt.) 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,023 -0,010 -0,158 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,368 0,358 0,200 0,203
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej