0,4500 zł
4,17% 0,0180 zł
ASM Group SA (ASM)

Informacje o spółce - ASMGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Prowadzi cztery linie biznesowe: merchandising, outsourcing sprzedaży, field marketing i badania marketingowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Emilii Plater 53
Kod: 00-113
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1661650
Fax: +48 22 1661650
Internet: www.asmgroup.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ASM Group SA
Prezes: Stańczak Adam
Sektor: reklama i marketing
EKD: działalność agencji reklamowych
Liczba akcji: 57 019 642
Zatrudnienie:
  • 1 (2021r.) - spółka
  • 252 (2021r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 5252488185
KRS: 0000363620
EKD: 73,11
Ticker GPW: ASM
ISIN: PLASMGR00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 658 838,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 57 019 642 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 810 330
Liczba głosów na WZA: 57 019 642 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,85%
Kapitał akcyjny: 57 019 642,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 810 330
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,85%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,15%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Łatała-Kremer Aleksandra bezpośrednio, wraz z Wojciechem Kremerem, w porozumieniu z Wiesławem Łatałą 19 254 996 (33,76%) 19 254 996 (33,76%) 2022-10-14 -
Stańczak Adam 17 153 532 (30,08%) 17 153 532 (30,08%) 2021-11-05 -
Skrzypiec Marcin w porozumieniu 15 401 802 (27,01%) 15 401 802 (27,01%) 2022-02-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana rynku notowań z NewConnect na GPW 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-14
seria A - akcje założycielskie 2010-08-05 102 000
102 000,00
1,00 1,00 102 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-26
2010-08-27
2016-09-14
seria B - połączeniowa: akcjonariusze Parterasm SA 2011-09-08 53 654 285
56 873 542,10
1,00 1,06 53 756 285
53 756 285,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-26
2011-09-30
2016-09-14
seria C - subskrypcja prywatna 2013-01-18 5 297 170
10 912 170,20
1,00 2,06 59 053 455
59 053 455,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-02-26
2013-01-31
2016-09-14
umorzenie akcji 2015-12-28 -2 033 813
1,00 57 019 642
57 019 642,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stańczak Adam Prezes Zarządu 2022-04-22 -
Stańczak Łukasz Członek Zarządu 2022-04-22 -
Przybyłowski Krzysztof Członek Zarządu 2022-06-22 -
Wagner Weronika Członek Zarządu 2022-06-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Górski Michał Przewodniczący RN 2022-04-22 -
Ołdak Krzysztof Członek RN 2022-04-22 -
Mrozowski Rafał Członek RN 2022-04-22 -
Tulejski Marcin Członek RN 2022-04-22 -
Kaska Dorota Członek RN 2022-04-22 -
Kukliński Rafał Członek RN 2022-10-27 -