0,4500 zł
4,17% 0,0180 zł
ASM Group SA (ASM)

Wyniki finansowe - ASMGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 54 462 58 328 65 278 72 004
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 577 1 239 1 668 4 862
Zysk (strata) brutto (tys.) 247 457 1 072 4 198
Zysk (strata) netto (tys.)* -417 -312 869 2 612
Amortyzacja (tys.) 1 308 1 296 1 356 1 648
EBITDA (tys.) 2 885 2 535 3 024 6 510
Aktywa (tys.) 153 496 153 206 160 801 169 767
Kapitał własny (tys.)* 44 715 44 003 45 423 48 039
Liczba akcji (tys. szt.) 57 019,642 57 019,642 57 019,642 57 019,642
Zysk na akcję (zł) -0,007 -0,005 0,015 0,046
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,784 0,772 0,797 0,842
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej