pb.pl
2,0500 zł
0,49% 0,0100 zł
Triton Development SA (TRI)

Informacje o spółce - TRITON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Deweloper działający przede wszystkim w Warszawie i okolicach. Grupa oferuje mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz domy jednorodzinne, bliźniacze i segmenty w zamkniętych osiedlach w atrakcyjnych lokalizacjach oraz różnych segmentach cenowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grójecka 194
Kod: 02-930
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3936220
Fax: +48 22 3936221
Internet: www.tritondevelopment.pl
Email: sekretariat@tritondevelopment.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Triton Development SA
Prezes: Szmagalska Magdalena
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 6 364 523
Zatrudnienie:
  • 11 (2018r.) - spółka
  • 27 (2018r.) - grupa
Audytor: Ecovis System Rewident sp. z o.o.
NIP: 5220000714
KRS: 0000023078
EKD: 74,14
Ticker GPW: TRI
ISIN: PLASMOT00030

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 13 047 272,15 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 364 523 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 459 637
Liczba głosów na WZA: 10 864 523 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,06%
Kapitał akcyjny: 25 458 092,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 759 426
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,62%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,94%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szmagalski Andrzej 1 746 150 (27,43%) 4 595 970 (42,30%) 2011-07-14 -
Szmagalska Magdalena 872 127 (13,70%) 1 522 116 (14,01%) 2008-05-14 -
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 765 866 (12,03%) 765 866 (7,05%) 2016-04-28 TSG, BDZ, MBR, VIN, CNG, WIK, IPE, SNW, K2I,
porozumienie akcjonariuszy Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 626 697 (9,85%) 626 697 (5,77%) 2016-04-20 ERP, BMI, PLJ, AGS, BDL, HWE, TOA, INT,
Dzienio Romuald 448 797 (7,05%) 1 248 777 (11,49%) 2008-05-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-23 3 000 000
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1997-06-24
seria B - subskrypcja prywatna 1997-07-02 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 4 500 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1997-07-10
seria C - subskrypcja publiczna 1997-12-11 11 000 000
44 000 000,00
1,00 4,00 15 500 000
15 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1998-09-11
1998-11-12
zmiana firmy z AS Motors SA na 7bulls.com SA 2000-07-17 124 692
124 692,00
1,00 1,00 12 853 738
12 853 738,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-08-29
kapitał docelowy 2001-03-06 11 500 000
311 937 500 000,00
1,00 27 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji Uni-Truck Sp. z o.o. i AS Motors Investments Sp. z o.o. po 7,95 2001-09-18 -2 770 954
0,00
1,00 0,00 12 729 046
12 729 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-28
połączenie z 7bulls.com sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2001-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-28
zmiana firmy na AS Group SA 2003-08-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2007-02-06 12 729 046
101 832 368,00
1,00 8,00 25 458 092
25 458 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-13
2007-12-28
zmiana firmy z 7bulls.com SA na Triton Development SA 2007-02-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-02
seria E - subskrypcja prywatna 2008-06-30 1 812 500
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 2014-07-10 0
0,00
4,00 0,00 6 364 523
25 458 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-24
renumeracja akcji: seria C i D 2014-07-10 0
0,00
4,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-02 Split 4:1
2007-03-23 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szmagalska Magdalena Prezes Zarządu 2009-05-26 -
Łuczak Jacek Wiceprezes Zarządu 2004-01-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Borzymowski Marek Przewodniczący RN 2010-06-23 -
Włoch Jan Członek RN 2007-02-06 -
Banasiński Cezary Członek RN 2013-06-25 -
Kwaśniewski Piotr Członek RN 2016-01-14 WIKANA - Prezes Zarządu
SYGNITY - Członek RN
Rozpędek Hubert Członek RN 2019-03-19 SELENAFM - Członek Zarządu