pb.pl
3,3600 zł
-1,18% -0,0400 zł
Triton Development SA (TRI)

Wyniki finansowe - TRITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 938 9 033 7 376 3 696
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -32 54 -2 081 -768
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -68 29 -2 097 -778
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -72 -25 -2 095 -792
Amortyzacja (tys. zł) 103 105 118 85
EBITDA (tys. zł) 71 159 -1 963 -683
Aktywa (tys. zł) 102 512 100 834 96 460 98 346
Kapitał własny (tys. zł)* 86 347 86 321 84 227 83 435
Liczba akcji (tys. szt.) 6 364,523 6 364,523 6 364,523 6 364,523
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,004 -0,329 -0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,567 13,563 13,234 13,109
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej