0,9180 zł
-1,92% -0,0180 zł
AITON CALDWELL SA (AIT)

Informacje o spółce - AITON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa, wykorzystując własne rozwiązania technologiczne, oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również klientów korporacyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Trzy Lipy 3
Kod: 80-172
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 5050000
Fax: +48 58 5050001
Internet: www.aitoncaldwell.pl
Email: biuro@aitoncaldwell.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Aiton Caldwell SA
Prezes: Pietrzak Rafał
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Liczba akcji: 12 438 008
Zatrudnienie:
  • 30 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: ESO Audit s.c.
NIP: 5833042723
KRS: 0000313046
EKD: 6190Z
Ticker GPW: AIT
ISIN: PLATCDL00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 268 835,248 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 12 438 008 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 194 187
Liczba głosów na WZA: 12 438 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,80%
Kapitał akcyjny: 1 243 800,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 194 187
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 50,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Malicki Krzysztof 2 575 200 (20,70%) 2 575 200 (20,70%) 2015-01-21 -
Wojnowski Ryszard 1 946 549 (15,65%) 1 946 549 (15,65%) 2015-01-21 -
Bednarska Katarzyna 995 834 (8,01%) 995 834 (8,01%) 2021-02-12 -
Bednarski Marek 676 604 (5,44%) 676 604 (5,44%) 2021-02-12 AOL, FOR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria B 10 000
10 000,00
1,00 1,00 1 012 273
1 012 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
split 1:10
0,10 10 122 730
1 012 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-10
seria A - akcje założycielskie 2008-05-19 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-05
zmiana firmy z Freeconet SA na Freeconet Tlenofon SA 2010-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-08
seria C - subskrypcja prywatna 2010-03-19 409 091
2 998 637,03
1,00 7,33 909 091
909 091,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-18
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-08 9 182
9 182,00
1,00 1,00 918 273
918 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
zmiana firmy z Freeconet Tlenofon SA na Aiton Caldwell SA 2011-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria D - subskrypcja prywatna 2011-05-24 84 000
1 680 000,00
1,00 20,00 1 002 273
1 002 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2013-05-28 -4 090 910
0,10 6 031 820
603 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-19
seria E - zamienna: akcjonariusze Datera SA parytet: 10 akcji serii E za 1 akcję Dateraa SA 2014-04-29 5 100 000
6 579 000,00
0,10 1,29 11 131 820
1 113 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-02
seria F - subskrypcja prywatna 2015-04-29 134 000
13 400,00
0,10 0,10 11 265 820
1 126 582,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
seria F - subskrypcja prywatna nowa emisja 2017-05-23 41 460
4 146,00
0,10 0,10 11 307 280
1 130 728,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-07
seria G - subskrypcja prywatna 2019-05-07 1 130 728
113 072,80
0,10 0,10 12 438 080
1 243 800,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2015-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2014-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2012-09-18 Split 1:10
2012-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2012-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pietrzak Rafał Prezes Zarządu 2014-06-02 GREENECO - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Malicki Krzysztof Przewodniczący RN 2019-05-07 -
Wojnowski Ryszard Członek RN 2011-11-18 -
Szturmowicz Mirosław Członek RN 2014-10-21 -
Rogaliński Krzysztof Członek RN 2014-10-21 ANALIZY - Przewodniczący RN
Bednarski Marek Członek RN 2017-09-21 -