0,9060 zł
-3,21% -0,0300 zł
AITON CALDWELL SA (AIT)

Wyniki finansowe - AITON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 969 2 932 3 277 3 691
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 219 112 339 717
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 217 57 311 688
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 206 44 201 442
Amortyzacja (tys. zł) 83 94 224 257
EBITDA (tys. zł) 302 206 563 974
Aktywa (tys. zł) 9 268 6 080 14 291 14 102
Kapitał własny (tys. zł)* 3 990 1 001 7 618 8 143
Liczba akcji (tys. szt.) 10 122,730 10 122,730 11 131,820 11 131,820
Zysk na akcję (zł) 0,020 0,004 0,018 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,394 0,099 0,684 0,731
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej