13,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Informacje o spółce - ATCCARGO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka obsługuje ładunki "door to door&" transportem morskim, lotniczym, drogowym bądź z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Zajmuje się również obsługą celną, wykonywaniem wymaganych badań, uzyskiwaniem stosownych certyfikatów, magazynowaniem, obsługą portową itp.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Partyzantów 46
Kod: 81-423
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 6213941
Fax: +48 58 6213969
Internet: www.atc-cargo.pl
Email: inwestorzy@atc-cargo.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ATC-Cargo SA
Prezes: Karczewski Marcin
Sektor: logistyka
EKD: działalność śródlądowych agencji transportowych
Liczba akcji: 6 630 936
Zatrudnienie:
  • 137 (2021r.) - spółka
  • 117 (2017r.) - grupa
Audytor: Pro Audyt sp. z o.o.
NIP: 9581531010
KRS: 0000303741
EKD: 52,29
Ticker GPW: ATA
ISIN: PLATCRG00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 89 517 636 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 6 630 936 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 415 415
Liczba głosów na WZA: 9 630 936 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,65%
Kapitał akcyjny: 663 093,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 415 415
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WBW Invest sp. z o.o. ZWZ 1 552 023 (23,40%) 2 802 023 (29,09%) 2022-06-30 -
Bąk Wiktor 1 250 000 (18,85%) 2 500 000 (25,95%) 2021-02-15 -
TFI PZU SA portfele 861 607 (12,99%) 861 607 (8,94%) 2018-06-30 ARM, VOX, ATT, KDM, IZB, EMC, STX,
Karczewski Marcin 740 946 (11,17%) 1 240 946 (12,88%) 2021-02-15 -
Ignasiak Arkadiusz w porozumieniu z: Piotrem Ignasiakiem i Jackiem Szczegodzińskim 510 839 (7,70%) 510 839 (5,30%) 2021-05-21 -
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. 500 000 (7,54%) 500 000 (5,19%) 2018-02-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2008-03-28 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-14
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2008-03-28 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2010-02-22 500 000
2 500 000,00
0,10 5,00 5 500 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2010-09-20 400 000
0,10 5 900 000
590 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-12
seria E - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 19.10.2011 2011-06-01 600 000
0,10 6 500 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
seria F - połączeniowa: akcjonariusze OpenLog sp. z o.o. 2013-12-13 130 936
464 822,80
0,10 3,55 6 630 936
663 093,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
seria G - oferta menedżerska za warranty sunskrypcyjne serii A 2014-12-15 400 000
40 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2021-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2020-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2020-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2019-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Karczewski Marcin Prezes Zarządu 2022-05-01 -
Bąk Wiktor Wiceprezes Zarządu 2008-04-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jacek Jerzemowski Przewodniczący RN 2008-03-26 -
Bąk Wiktoria Członek RN 2008-03-26 -
Szymański Marcin Członek RN 2014-06-30 -
Laskowska Wanda Członek RN 2014-06-30 -
Józefowski Leszek Członek RN 2022-05-18 -