13,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Wyniki finansowe - ATCCARGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 49 482 50 811 50 485 59 302
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -192 166 923 1 522
Zysk (strata) brutto (tys.) -19 149 1 214 1 454
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 167 841 596
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -192 166 923 1 522
Aktywa (tys.) 49 768 62 515 63 889 71 317
Kapitał własny (tys.)* 18 363 18 771 19 540 20 097
Liczba akcji (tys. szt.) 6 630,936 6 630,936 6 630,936 6 630,936
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,025 0,127 0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,769 2,831 2,947 3,031
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej