pb.pl
4,5000 zł
0,22% 0,0100 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 613 72 671 59 548 50 686
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 837 14 653 4 717 3 445
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 527 14 356 2 464 5 291
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 978 11 167 1 511 4 595
Amortyzacja (tys. zł) 4 215 5 241 5 436 9 667
EBITDA (tys. zł) 11 052 19 894 10 153 13 112
Aktywa (tys. zł) 345 501 363 441 357 602 365 500
Kapitał własny (tys. zł)* 243 169 254 345 256 152 260 798
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,118 0,132 0,018 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,885 3,017 3,039 3,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej