4,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 114 46 120 61 585 52 939
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 116 6 105 5 391 5 143
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 492 6 597 6 881 6 083
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 641 5 175 6 031 5 033
Amortyzacja (tys. zł) 5 148 5 356 8 414 4 559
EBITDA (tys. zł) 8 264 11 461 13 805 9 702
Aktywa (tys. zł) 365 046 361 111 352 176 347 051
Kapitał własny (tys. zł)* 263 422 261 871 268 083 272 951
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,031 0,061 0,072 0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,125 3,106 3,180 3,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej