3,3500 zł
-0,30% -0,0100 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 58 448 66 290 46 197 46 601
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 780 14 565 1 356 4 674
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 129 15 703 3 803 5 269
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 828 12 178 2 536 4 329
Amortyzacja (tys.) 5 131 7 088 4 937 3 927
EBITDA (tys.) 10 911 21 653 6 293 8 601
Aktywa (tys.) 348 806 373 164 376 616 395 581
Kapitał własny (tys.)* 265 162 277 314 279 846 284 207
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,144 0,030 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,145 3,290 3,320 3,371
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej