pb.pl
12,1000 zł
-3,20% -0,4000 zł
ATM SA (ATM)

Informacje o spółce - ATM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się kolokacją, hostingiem i szerokopasmową transmisją danych. Oferuje usługi chmury obliczeniowej i dostępu do Internetu oraz inne zaawansowane usługi telekomunikacyjne o dużej wartości dodanej, świadczone pod marką Atman.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grochowska 21 A
Kod: 04-186
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5156100
Fax: +48 22 5156600
Internet: www.atm.com.pl
Email: inwestor@atm.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ATM SA
Prezes: Szcześniewski Daniel
Sektor: telekomunikacja
EKD: pozostała działalność związana z informatyką
Liczba akcji: 36 343 344
Zatrudnienie:
  • 199 (2005r.) - spółka
  • 442 (2009r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1130059989
KRS: 0000034947
EKD: 72,60
Ticker GPW: ATM
ISIN: PLATMSA00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 439 754 462,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 36 343 344 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 343 344
Liczba głosów na WZA: 36 343 344 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 34 526 176,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 343 344
Cena nominalna akcji: 0,95 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o. i MCI Capital TFI; porozumienie 36 343 344 (100,00%) 36 343 344 (100,04%) 2020-07-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-10-19
seria B - subskrypcja prywatna cena emisyjna: 420 USD 3 330
10,00 33 330
333 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1999-09-22
2004-09-28
podwyższenie kapitału seria B 343 344
0,95 36 343 344
34 526 176,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-13
2009-09-09
2009-10-13
serie B1, B2, B3 - wybrani inwestorzy B1: 420 USD, B2: 500 USD, B3: 715 USD 7 170
151,00 40 500
6 115 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10

2004-09-28
seria A - przekształcenie sp. o.o. w SA 1997-05-16 30 000
300 000,00
10,00 10,00 30 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1999-07-10
2004-09-28
renominacja 1998-03-04
151,00 33 330
5 032 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:60 1998-11-16
7,60 2 430 000
18 468 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - połączenie serii B, B1, B2, B3 1998-11-16

KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja 1998-11-16
456,00 40 500
18 468 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - oferta menedżerska 1999-03-08 180 000
1 368 000,00
7,60 7,60 2 610 000
19 836 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1999-04-13
2004-09-28
seria D - fundusze Polish Pre-IPO 2000-07-11 187 040
1 421 504,00
7,60 7,60 2 797 040
21 257 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2000-11-09
2004-09-28
seria F - subskrypcja publiczna 2004-04-21 300 000
6 600 000,00
7,60 22,00 3 227 040
24 525 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-09-24
2004-10-15
seria E - oferta menedżerska 2004-06-21 130 000
988 000,00
7,60 7,60 2 927 040
22 245 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-09-24
2007-07-30
seria H - prawo poboru 2,73:1 2006-11-22 1 204 358
156 566 540,00
7,60 130,00 4 500 000
34 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-05
2007-10-17
seria G - Leszek Wilk, Tomasz Paszta, Krzysztof Zyguła, Andrzej Słodczyk, Krzysztof Jendryka 2006-11-22 68 602
8 205 485,22
7,60 119,61 3 295 642
25 046 879,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-01
2007-04-23
zmiana oznaczeń akcji serie A-H jako seria A 2007-11-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-05
split 1:8 2007-11-09
0,95 36 000 000
34 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-05
2008-01-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2018-10-31 1 744 480
0,95
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2018-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2015-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2008-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2008-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2008-01-10 Split 1:8
2007-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2007-07-16 Prawo poboru 1647821:602179
2007-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2006-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szcześniewski Daniel Prezes Zarządu 2019-03-19 -
Ponichtera Adam Członek Zarządu 2020-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sieluk Piotr Przewodniczący RN 2019-06-28 -
Grendowicz, Mariusz Cezary Wiceprzewodniczący RN 2019-06-28 PEMANAGE - Przewodniczący RN
GTC - Członek RN
ARCTIC - Członek RN
GETINOBL - Członek RN
MCI - Członek RN
Kowalski Maciej Członek RN 2016-06-02 -
Głębocki Przemysław Członek RN 2017-12-21 - Członek RN
- Członek RN
Jacygrad Tomasz Członek RN 2017-12-21 -
Milinder Sebastian Członek RN 2018-10-31 -
Czechowicz Tomasz Członek RN 2019-04-05 MCI - Prezes Zarządu
PEMANAGE - Prezes Zarządu
HOOPLAPL - Przewodniczący RN
ABCDAT - Członek RN
ANSWEAR - Członek RN