12,1000 zł
-3,20% -0,4000 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe - ATM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 193 42 063 126 115 44 217
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 803 6 031 18 774 7 549
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 394 4 518 13 734 5 936
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 768 4 091 11 480 160
Amortyzacja (tys. zł) 4 334 5 163 14 566 5 374
EBITDA (tys. zł) 11 137 11 194 33 340 12 923
Aktywa (tys. zł) 366 961 379 522 379 522 371 334
Kapitał własny (tys. zł)* 232 213 236 401 236 401 236 104
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,131 0,113 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,389 6,505 6,496
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej