8,8000 zł
-2,22% -0,2000 zł
Atrem SA (ATR)

Wyniki finansowe - ATREM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 40 910 28 013 33 011 31 180
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 913 -1 835 -1 755 -2 102
Zysk (strata) brutto (tys.) -356 -1 985 -1 977 -2 345
Zysk (strata) netto (tys.)* -487 -2 207 -2 048 -1 399
Amortyzacja (tys.) 366 534 529 520
EBITDA (tys.) 1 279 -1 301 -1 226 -1 582
Aktywa (tys.) 82 812 83 982 78 572 88 283
Kapitał własny (tys.)* 42 429 40 222 33 362 31 963
Liczba akcji (tys. szt.) 9 230,079 9 230,079 9 230,079 9 230,079
Zysk na akcję (zł) -0,053 -0,239 -0,222 -0,152
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,597 4,358 3,614 3,463
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej