8,8000 zł
-2,22% -0,2000 zł
Atrem SA (ATR)

Informacje o spółce - ATREM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Realizuje projekty, które w zależności od potrzeb bazują na rozwiązaniach gotowych lub wymagają wykonania elementów niestandardowych.

Dane teleadresowe

Ulica: pl. Kościeleckich 3
Kod: 85-033
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6406700
Fax: +48 61 6406725
Internet: www.atrem.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Atrem SA
Prezes: Goławski Andrzej
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: pozostałe badania i analizy techniczne
Liczba akcji: 9 230 079
Zatrudnienie:
  • 133 (2022r.) - spółka
  • 261 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7772428084
KRS: 0000295677
EKD: 71,20
Ticker GPW: ATR
ISIN: PLATREM00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 81 224 695,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 230 079 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 131 184
Liczba głosów na WZA: 9 230 079 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,25%
Kapitał akcyjny: 4 615 039,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 131 184
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,75%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GK Immobile SA 6 618 184 (71,70%) 6 618 184 (71,70%) 2022-02-09 PJP,
Śniatała Konrad 513 000 (5,55%) 513 000 (5,55%) 2019-05-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria B 69 800
0,50 9 090 079
4 545 039,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-20
podwyższenie kapitału seria B 70 000
0,50 9 160 079
4 580 039,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-30
2010-10-15
podwyższenie kapitału seria B 70 000
0,50 9 230 079
4 615 039,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-13
2011-08-10
połączenie z Contrast sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-17 6 025 600
3 012 800,00
0,50 0,50 6 025 600
3 012 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-11
2008-01-03
2009-01-07
seria B - oferta menedżerska za warranty serii A 2008-01-25 69 800
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-30

2009-09-30
seria C - subskrypcja publiczna 2008-02-27 2 994 679
22 759 560,40
0,50 7,60 9 020 279
4 510 139,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-11
2008-12-12
2009-01-07
połączenie z DOM-MAR sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-03-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2023-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2022-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2022-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Goławski Andrzej Prezes Zarządu 2019-03-16 -
Szmyt Przemysław Wiceprezes Zarządu 2019-12-04 -
Jarek Dariusz Członek Zarządu 2023-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skrocki Dariusz Przewodniczący RN 2019-05-27 PJPMAKRU - Przewodniczący RN
- Członek RN
Jerzy Rafał Wiceprzewodniczący RN 2019-05-27 IMMOBILE - Prezes Zarządu
PJPMAKRU - Członek RN
Jankowski Tomasz Członek RN 2019-05-27 -
Fortuna Piotr Członek RN 2019-05-27 IMMOBILE - Członek Zarządu
PJPMAKRU - Sekretarz RN
Winiecki, Sławomir Ireneusz Członek RN 2019-07-25 IMMOBILE - Wiceprezes Zarządu
PJPMAKRU - Członek RN
Płókarz Rafał Członek RN 2020-06-25 CASPARAM - Członek RN
IMMOBILE - Członek RN
PJPMAKRU - Członek RN