1,8700 zł
-1,06% -0,0200 zł
ALTUS SA (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 446 10 937 10 420 9 760
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 351 2 603 2 033 1 754
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 753 992 1 108 2 577
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 062 667 665 1 800
Amortyzacja (tys.) 25 166 216 278
EBITDA (tys.) 2 376 2 769 2 249 2 032
Aktywa (tys.) 137 066 136 802 137 750 139 861
Kapitał własny (tys.)* 106 818 107 485 106 820 108 620
Liczba akcji (tys. szt.) 40 920,000 40 920,000 40 920,000 40 920,000
Zysk na akcję (zł) 0,026 0,016 0,016 0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,610 2,627 2,610 2,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej