1,8700 zł
-1,06% -0,0200 zł
ALTUS SA (ALI)

Informacje o spółce - ALTUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależne (tzn. niepowiązane bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi zarówno dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pankiewicza 3
Kod: 00-696
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 223803285
Fax: +48 223803286
Internet: www.altustfi.pl
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
STAPORKOW 2 188 592 33,65%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Altus SA
Prezes: Góralewski Piotr
Sektor:
EKD: działalność związana z zarządzaniem funduszami
Liczba akcji: 40 920 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2021r.) - spółka
  • 44 (2021r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1080003690
KRS: 0000290831
EKD: 66,30
Ticker GPW: ALI
ISIN: PLATTFI00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 76 520 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 40 920 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 593 580
Liczba głosów na WZA: 48 420 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,30%
Kapitał akcyjny: 4 092 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 093 580
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 15 409 258 (37,65%) 22 909 258 (47,31%) 2020-08-10 -
FIP 11 FIZ AN ZWZ 4 579 563 (11,19%) 4 579 563 (9,45%) 2019-06-24 PLA,
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 (8,87%) 3 632 246 (7,50%) 2014-12-18 -
Quercus TFI SA portfele 3 295 589 (8,05%) 3 295 589 (6,80%) 2018-06-30 ULM, MEX, IPE, SKH, ZMT, PNT, CPL, SEN,
FRAM FIZ AgioFunds TFI 2 676 924 (6,54%) 2 676 924 (5,52%) 2020-07-15 BTX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału umorzenie akcji -3 080 000
0,10 57 570 000
5 757 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-23
podwyższenie kapitału seria E 400
100,00 44 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-05
podwyższenie kapitału seria E 400
100,00 43 600
4 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
podwyższenie kapitału seria E 400
100,00 43 200
4 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 120 000
0,10 57 690 000
5 769 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 640 000
0,10 59 908 946
5 990 894,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-06
podwyższenie kapitału seria H 600 000
0,10 59 960 000
5 996 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-06
2017-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 600 000
0,10 46 120 000
4 612 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-04-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 270 000
27 000,00
0,10 0,10 60 650 000
6 065 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-08-20 7 500
750 000,00
100,00 100,00 7 500
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-02-06 7 500
100,00 15 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-16
2014-08-20
seria C - subskrypcja prywatna 2010-01-12 25 000
100,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-03
2014-08-20
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-15 1 200
100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-08-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-15 2 800
100,00 42 800
4 280 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
2014-08-20
split 1:1000 2014-01-29
0,10 44 000 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
seria F - subskrypcja publiczna 2014-04-24 16 380 000
155 610 000,00
0,10 9,50 60 380 000
6 038 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-10
2014-07-25
2014-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-09-16 -3 080 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - połączeniowa: akcjonariusze TFI SKOK SA parytet wymiany 1:2,53 2015-04-21 1 578 947
0,10 59 268 946
5 926 894,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-10-16 10 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii G 2015-10-16 -1 578 946
0,10 58 330 000
5 833 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-26
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-08 1 030 000
0,10 59 360 000
593 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2017-01-16 -13 410 000
0,10 45 520 000
4 552 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-12 -5 200 000
0,10 40 920 000
4 092 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-10
zmiana firmy z Altus TFI SA na Altus SA 2020-06-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2017-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Góralewski Piotr Prezes Zarządu 2020-03-01 PTWP - Członek RN
Błaszkowska Violetta Członek Zarządu 2020-03-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Osiecki Piotr Przewodniczący RN 2022-06-24 -
Ryba Jakub Wiceprzewodniczący RN 2020-12-01 DTPSA - Członek RN
Łasiewicka Monika Sekretarz RN 2021-06-30 -
Daniluk Dariusz Członek RN 2020-06-12 BAHOLDIN - Członek RN
SYNEKTIK - Członek RN
MARVIPOL - Członek RN
Ordyński Jan Członek RN 2020-11-20 -