0,4300 zł
-8,51% -0,0400 zł
PBS Finanse SA (PBF)

Informacje o spółce - PBSFINANSE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa Kapitałowa PBS - Finanse jest grupą spółek działających w branży usług finansowych,specjalizującą się w następujących obszarach: pożyczki dla osób fizycznych, leasing finansowy oraz obsługa i doradztwo (social lending - portal społecznościowy ).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mickiewicza 29
Kod: 38-500
Miejscowość: Sanok
Kraj: Polska
Telefon: +48 13 4631151
Fax: +48 13 4634816
Internet: www.pbs-finanse.pl
Email: sekretariat@pbs-finanse.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PBS Finanse SA
Prezes: Witasik Rafał
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 10 452 000
Zatrudnienie:
  • 3 (2021r.) - spółka
  • 21 (2019r.) - grupa
Audytor: Grupa Gumułka-Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6870005496
KRS: 0000069391
EKD: 64,20
Ticker GPW: PBF
ISIN: PLBEFSN00010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 494 360 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 10 452 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 840 465
Liczba głosów na WZA: 10 452 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,44%
Kapitał akcyjny: 29 265 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 840 465
Cena nominalna akcji: 2,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,56%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-11 15 500
155 000,00
100,00 10,00 15 500
1 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1992-01-27
2000-03-09
split 1:50 1997-06-15
2,00 775 000
1 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-20
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1998-02-21 775 000
1 550 000,00
2,00 2,00 1 550 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1998-07-02
2000-03-09
seria C - subskrypcja prywatna 1999-09-11 1 550 000
3 720 000,00
2,00 2,40 3 100 000
6 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
2000-06-30
2000-08-17
obniżenie kapitału pokrycie straty za 2002 rok 2003-06-16
1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-28
seria D - Podkarpacki Bank Spółdzielczy 2004-06-30 1 660 000
1 992 000,00
1,00 1,20 4 760 000
4 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2004-11-09
2006-01-30
seria F - subskrypcja publiczna 2006-06-28 13 000 000
28 600 000,00
1,00 2,20 52 260 000
52 260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-25
2006-11-10
seria E - subskrypcja publiczna 2006-06-28 34 500 000
55 200 000,00
1,00 1,60 39 260 000
39 260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-25
2006-11-10
obniżenie kapitału pokrycie straty za rok 2009 2010-05-27

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Beef-San SA na PBS Finanse SA 2010-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji, pokrycie straty za rok 2009 2010-11-04
0,28 52 260 000
14 632 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-15
seria G - prawo poboru 1:1 2011-05-19 52 260 000
16 723 200,00
0,28 0,32 104 520 000
29 265 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-02
2011-12-07
scalenie akcji 10:1 2014-01-28
2,80 10 452 000
29 265 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-02-27 Split 10:1
2011-08-12 Prawo poboru 1:1
2000-08-17 Asymilacja akcji seria C
2000-08-02 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Witasik Rafał Prezes Zarządu 2020-11-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klepacz Bartosz Przewodniczący RN 2020-10-23 -
Podgórski Aleksander Wiceprzewodniczący RN 2020-10-23 -
Tobór Błażej Wiceprzewodniczący RN 2020-10-23 -
Margańska Małgorzata Sekretarz RN 2020-10-23 -
Mazur Grzegorz Członek RN 2020-10-23 -