1,4900 zł
0,68% 0,0100 zł
PBS Finanse SA (PBF)

Wyniki finansowe - PBSFINANSE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 806 128 93 85
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -836 -251 -861 -457
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 882 -887 -630 -542
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 323 -650 -505 -519
Amortyzacja (tys.) 46 39 30 29
EBITDA (tys.) -790 -212 -831 -428
Aktywa (tys.) 14 926 14 102 13 515 12 886
Kapitał własny (tys.)* 12 140 11 486 10 786 10 267
Liczba akcji (tys. szt.) 10 452,000 10 452,000 10 452,000 10 452,000
Zysk na akcję (zł) -0,509 -0,062 -0,048 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,162 1,099 1,032 0,982
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej