26,4000 zł
1,54% 0,4000 zł
BEST SA (BST)

Informacje o spółce - BEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce, inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łużycka 8A
Kod: 81-537
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7699299
Fax: +48 58 7699226
Internet: www.best.com.pl
Email: best@best.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
KREDYTIN 4 267 228 33,09%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Best SA
Prezes: Borusowski Krzysztof
Sektor: wierzytelności
EKD: działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Liczba akcji: 23 014 829
Zatrudnienie:
  • 583 (2020r.) - spółka
  • 615 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5850011412
KRS: 0000017158
EKD: 8291Z
Ticker GPW: BST
ISIN: PLBEST000010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 607 591 485,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 23 014 829 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 716 593
Liczba głosów na WZA: 29 734 829 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,35%
Kapitał akcyjny: 23 014 829,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 436 593
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,65%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Borusowski Krzysztof 18 467 240 (80,23%) 25 187 240 (84,71%) 2021-11-24 -
Kucner Marek 3 249 353 (14,12%) 3 249 353 (10,93%) 2021-11-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 108 000
1,00 23 014 829
23 014 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-06
obniżenie kapitału umorzenie 649999 akcji serii C
4,00 5 850 001
23 400 004,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-28
seria A - aport: PH "Best" (uprzywilejowane) 1994-04-12 500 000
4,00 500 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1994-04-22
seria B - subskrypcja prywatna 1994-04-12 2
8,00
4,00 4,00 500 002
2 000 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1995-06-07
seria C - prawo poboru 1996-06-21 699 998
2 799 992,00
4,00 4,00 1 200 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1996-06-26
1997-05-30
seria D - subskrypcja publiczna 1996-08-13 1 000 000
58 000 000,00
4,00 58,00 2 200 000
8 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1997-03-13
1997-05-30
seria E - BRE Bank SA zawiadomienie 2001-08-31 3 000 000
16 200 000,00
4,00 5,40 5 200 000
20 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-12
2004-04-23
seria F - wspolnicy Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 2006-07-28 1 300 000
4,00 6 500 000
26 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-22
2007-05-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-12-16 -636 696
4,00 5 213 305
20 853 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
renumeracja akcji: seria A i B 2014-12-16
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
split 1:4 2015-06-15
1,00 20 853 220
20 853 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-26
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-11-16 648 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2016-03-16 1 362 957
36 499 988,46
1,00 26,78 22 216 177
22 216 177,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31
połączenie z Actinium Inwestycje sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. i Gamex sp. z o.o., bez podwyższania kapitału 2016-03-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-22
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-03-25 630 000
8 442 000,00
1,00 13,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-10-27 30 000
402 000,00
1,00 13,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2017-05-04 690 652
18 992 930,00
1,00 27,50 22 906 829
22 906 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
połączenie z Best Nieruchomości sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-09-21 Split 1:4
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Borusowski Krzysztof Prezes Zarządu 2002-03-18 -
Kucner Marek Wiceprezes Zarządu 2002-05-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawłowicz Leszek Przewodniczący RN 2020-06-18 -
Janiszewski, Hubert Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2020-06-18 COGNOR - Przewodniczący RN
POLMOS_L - Wiceprzewodniczący RN
Filar Dariusz Członek RN 2014-06-18 IDEABANK - Członek RN
Gronicki Mirosław Członek RN 2016-05-18 CELPRODE - Członek RN
Nitka Wacław Członek RN 2018-06-28 -
Matusiak Maciej Członek RN 2020-06-18 BBI_DEV - Sekretarz RN
MLPGR - Członek RN
ATENDE - Członek RN
KRAKCHEM - Członek RN