26,4000 zł
1,54% 0,4000 zł
BEST SA (BST)

Wyniki finansowe - BEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 90 018 76 684 96 513 75 094
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 798 31 330 34 473 28 016
Zysk (strata) brutto (tys.) 30 429 21 466 22 762 17 748
Zysk (strata) netto (tys.)* 29 329 20 737 21 472 17 912
Amortyzacja (tys.) 2 074 2 071 2 135 2 166
EBITDA (tys.) 44 872 33 401 36 608 30 182
Aktywa (tys.) 1 134 887 1 164 637 1 125 939 1 073 278
Kapitał własny (tys.)* 504 864 525 695 547 903 566 484
Liczba akcji (tys. szt.) 23 014,829 23 014,829 23 014,829 23 014,829
Zysk na akcję (zł) 1,274 0,901 0,933 0,778
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,936 22,842 23,807 24,614
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej