pb.pl
67,4000 zł
-0,59% -0,4000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Informacje o spółce - BNPPPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Uniwersalny bank oferujący kompleksową gamę produktów zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Segment bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kasprzaka 2
Kod: 01-211
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1340000
Fax: +48 22 5669010
Internet: www.bnpparibas.pl
Email: relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BNP Paribas Bank Polska SA
Prezes: Gdański Przemysław
Sektor:
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 147 518 782
Zatrudnienie:
  • 9 899 (2019r.) - spółka
  • 11 255 (2019r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5261008546
KRS: 0000011571
EKD: 65,12
Ticker GPW: BNP
ISIN: PLBGZ0000010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 942 765 906,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 147 518 782 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 130 850 464
Liczba głosów na WZA: 147 518 782 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,70%
Kapitał akcyjny: 147 518 782,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 130 850 464
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,30%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV 130 850 464 (88,70%) 130 850 464 (88,70%) 2018-11-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie banku państwowo-spółdzielczego w SA 15 088 100
15 088 100,00
1,00 1,00 15 088 100
15 088 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 99 864
1,00 147 518 782
147 518 782,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-06
seria B - przekształcenie banku państwowo-spółdzielczego w SA 7 807 300
7 807 300,00
1,00 1,00 22 895 400
22 895 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-27
seria C - prawo poboru 2001-01-31 247 329
1,00 23 142 729
23 142 729,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-13
2011-05-27
seria D - subskrypcja prywatna aport: akcje Orbis SA i telekomunikacja Polska SA 2002-05-23 3 220 932
1,00 26 363 661
26 363 661,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-27
seria F - EBOR, Rabobank International Holding BV 2004-05-23 10 640 643
1,00 37 004 304
37 004 304,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-02
2011-05-27
seria F - EBOR, Rabobank International Holding BV za obligacje zamienne serii A 2005-06-17 6 132 460
1,00 43 136 764
43 136 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-12
2011-05-27
seria G - Rabobank International Holding BV 2012-08-28 8 000 000
500 000 000,00
1,00 62,50 51 136 764
51 136 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-14
seria H - połączeniowa: akcjonariusze Rabobank Polska SA 41 akcji za 1 akcję Banku BGŻ SA 2014-05-30 5 002 000
1,00 56 138 764
56 138 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-18
zmiana firmy z Bank BGŻ SA na BGŻ BNP Paribas SA 2015-02-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
seria I - połączeniowa: akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska SA 6 akcji za 5 akcji Banku BGŻ SA 2015-02-25 28 099 554
2 261 171 110,38
1,00 80,47 84 238 318
84 238 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
2015-05-18
połączenie z Sygma Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2016-03-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-31
seria J - subskrypcja prywatna 2018-05-18 2 500 000
150 375 000,00
1,00 60,15 95 038 318
95 038 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-04
2018-07-19
seria K - subskrypcja prywatna 2018-05-18 10 800 000
649 620 000,00
1,00 60,15 97 538 318
97 538 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-04
seria L - emisja podziałowa akcjonariusze Raiffeisen Bank Polska SA; parytet wymiany - 1: 0,3617512340 2018-06-18 49 880 600
1,00 147 418 918
147 418 918,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-31
zmiana firmy z BGŻ BNP Paribas SA na BNP Paribas Bank Polska 2018-12-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
seria M - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A1-A6 2020-01-31 576 000
576 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gdański Przemysław Prezes Zarządu 2017-11-01 -
Kembłowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2015-01-29 BNPPARIP - Wiceprezes Zarządu
BNPPARIP - Członek Zarządu
Furlepa Przemysław Wiceprezes Zarządu 2017-10-01 -
Aranda, Jean-Charles Wiceprezes Zarządu 2017-04-05 -
Łabno Kazimierz Wiceprezes Zarządu 2018-11-08 -
Boulanger Andre Wiceprezes Zarządu 2018-11-01 -
Radin Volodymyr Wiceprezes Zarządu 2019-10-01 -
Nowicka Magdalena Wiceprezes Zarządu 2021-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wancer Józef Przewodniczący RN 2015-09-01 -
Sabet, Jean-Paul Wiceprzewodniczący RN 2015-09-01 BNPPARIP - Przewodniczący RN
Stańczak-Wuczyńska Lucyna Wiceprzewodniczący RN 2020-12-01 -
Warych Mariusz Członek RN 2013-06-28 SELENAFM - Członek RN
Decraene Stefaan Członek RN 2015-09-01 -
Mietkowski Piotr Członek RN 2015-09-01 -
Benaroya Francois Członek RN 2018-01-23 -
Dziewguć Magdalena Członek RN 2019-06-27 -
Merlo Sofia Członek RN 2019-11-15 -
Metz Vincent Członek RN 2020-06-29 BNPPARIP - Członek RN
Bauc Jarosław Członek RN 2015-09-01 BNPPARIP - Wiceprzewodniczący RN