pb.pl
47,0000 zł
-1,47% -0,7000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Wyniki finansowe - BNPPPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 035 086 1 059 509 1 053 372 1 040 116
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 251 853 256 554 259 542 274 751
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 138 819 1 139 914 1 159 886 1 202 278
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 237 739 283 234 169 525 182 457
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 161 601 217 060 114 762 121 271
Amortyzacja (tys. zł) 105 472 115 755 131 016 101 905
Aktywa (tys. zł) 108 845 223 106 544 101 107 555 619 109 954 142
Kapitał własny (tys. zł)* 10 686 003 10 923 686 11 046 676 11 159 383
Liczba akcji (tys. szt.) 147 418,918 147 418,918 147 418,918 147 418,918
Wartość księgowa na akcję (zł) 72,487 74,100 74,934 75,698
Zysk na akcję (zł) 1,096 1,472 0,778 0,823
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej