45,7000 zł
0,88% 0,4000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Informacje o spółce - HANDLOWY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Bank stanowi integralną część grupy Citi - wiodącej globalnej instytucji finansowej. Obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych (pierwsze miejsce w Polsce) i instytucjonalnych, zapewniając im kompleksową ofertę produktową. W ofercie banku znajdują się również usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA oraz produkty Handlowy Leasing sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Senatorska 16
Kod: 00-923
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6577200
Fax: +48 22 6925023
Internet: www.citibank.pl
Email: relacjeinwestorskie@citi.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PIASECKI 4 015 093 36,65%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bank Handlowy SA
Prezes: Sikora Sławomir
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 130 659 600
Zatrudnienie:
  • 3 022 (2019r.) - spółka
  • 3 071 (2019r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260300291
KRS: 0000001538
EKD: 65,12
Ticker GPW: BHW
ISIN: PLBH00000012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 971 143 720 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 130 659 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 994 700
Liczba głosów na WZA: 130 659 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Kapitał akcyjny: 522 638 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 994 700
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Citibank Overseas Investment Corp. 97 994 700 (75,00%) 97 994 700 (75,00%) 2010-08-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - renominacja 1993-07-09
13 000,00 20 000
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-05-07
1994-08-29
1997-06-03
split 1:3250 1997-03-26
4,00 65 000 000
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-03-11
seria B - za obligacje zamienne 1997-04-15 28 000 000
112 000 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17

konwersja obligacji na 1 120 000 akcji data konwersji 1998-09-30
4,00 66 120 000
264 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-10-27
1998-11-16
konwersja obligacji na 2 240 000 akcji data konwersji 1999-11-30
4,00 69 917 500
279 670 016,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-11-30
seria C - zamienna: akcjonariusze Citibank (Poland) SA 1350 akcji Banku Handlowego za 1 akcję Citibank (Poland) 2000-11-03 37 659 600
4,00 107 577 100
430 308 416,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-02-28
2001-04-12
koknwersjia obligacji na 17 648 500 akcji data konwersji 2002-03-14
4,00 125 225 600
500 902 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-24
2002-07-19
konwersja obligacji na 5 434 000 akcji data konwersji 2003-03-17
4,00 130 659 600
522 638 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-16
2003-09-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2021-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2019-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,74 zł
2019-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,74 zł
2018-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,11 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,11 zł
2017-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,53 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,53 zł
2016-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,68 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,68 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,43 zł
2015-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,43 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,15 zł
2014-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,15 zł
2013-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,79 zł
2013-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,79 zł
2012-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,76 zł
2012-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,76 zł
2011-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,72 zł
2011-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,72 zł
2010-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,77 zł
2010-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,77 zł
2008-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,75 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,75 zł
2007-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,10 zł
2007-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,10 zł
2006-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2006-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,97 zł
2005-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,97 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2004-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2004-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2003-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2003-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2002-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2002-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2002-07-19 Asymilacja
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-04-12 Asymilacja akcji seria C (zamienna: Citibank Poland)
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-06-20 Asymilacja
2000-03-15 Asymilacja
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-06-22 Asymilacja
1999-05-24 Asymilacja
1999-04-13 Asymilacja
1999-02-08 Asymilacja
1998-11-16 Asymilacja
1998-09-01 Asymilacja
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1998-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1998-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-03-20 Asymilacja akcji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sikora Sławomir Prezes Zarządu 2003-06-26 -
Sobala Barbara Wiceprezes Zarządu 2013-05-24 -
Kropidłowski Maciej Wiceprezes Zarządu 2014-03-19 -
Bożek Natalia Wiceprezes Zarządu 2018-03-21 -
Hussey Dennis Wiceprezes Zarządu 2020-04-01 -
Światopełk-Czetwertyńska Elżbieta Wiceprezes Zarządu 2021-06-18 -
Majewska Katarzyna Członek Zarządu 2019-01-12 -
Foley James Członek Zarządu 2019-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olechowski Andrzej Przewodniczący RN 2012-06-20 PLAY - Dyrektor
Mannion Frank Wiceprzewodniczący RN 2018-03-22 -
Volk Stephen Członek RN 2009-11-20 -
Chalupec Igor Członek RN 2015-06-22 RUCH - Przewodniczący RN
BUDIMEX - Sekretarz RN
Sołtysiński Stanisław Członek RN 2015-06-22 -
Grey Jenny Członek RN 2016-06-21 -
Kapuściński Marek Członek RN 2016-09-22 CYFPOLS - Wiceprzewodniczący RN
Smalska Barbara Członek RN 2019-06-05 -
Rulkiewicz Anna Członek RN 2019-06-05 -
Luchetti Gonzalo Członek RN 2019-09-24 BPH - Członek RN
Turek Zdenek Członek RN 2019-09-24 BPH - Członek RN
Braden Kristine Członek RN 2020-12-02 -