pb.pl
48,4000 zł
-0,62% -0,3000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 285 109 225 056 255 883 200 578
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 145 147 156 357 181 836 195 678
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 578 414 447 437 542 710 941 606
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 132 843 165 527 -15 731 535 904
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 89 304 114 670 -57 938 394 858
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 60 892 888 60 201 680 60 941 538 58 821 081
Kapitał własny (tys. zł)* 7 455 255 7 581 393 7 580 967 7 610 181
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 57,059 58,024 58,021 58,244
Zysk na akcję (zł) 0,683 0,878 -0,443 3,022
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej