15,1200 zł
0,67% 0,1000 zł
BioMaxima SA (BMX)

Informacje o spółce - BIOMAXIMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Polska firma działająca w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Dystrybuuje również produkty uznanych firm światowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Vetterów 5
Kod: 20-277
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 4408371
Fax: +48 81 7442915
Internet: www.biomaxima.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BioMaxima SA
Prezes: Urban Łukasz
Sektor:
EKD: produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 4 193 118
Zatrudnienie:
  • 113 (2022r.) - spółka
  • 122 (2022r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 9462360625
KRS: 0000313349
EKD: 20,59
Ticker GPW: BMX
ISIN: PLBIOMX00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 63 399 944,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 193 118 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 393 178
Liczba głosów na WZA: 4 193 118 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,22%
Kapitał akcyjny: 4 193 118,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 393 178
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 66,78%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy BioMaxima SA Łukasz Urban, Andrzej Mikosz oraz TriCar Services LTD, Krzysztof Mikosz, Mariusz Nowak 1 174 578 (28,01%) 1 174 578 (28,01%) 2022-07-07 -
Mizurino Ltd. 218 600 (5,21%) 218 600 (5,21%) 2023-09-14 -
BioMaxima SA 180 187 (4,29%) 180 187 (0,00%) 2022-09-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-09-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 44 805
1,00 4 373 305
4 373 305,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 8 500
1,00 4 328 500
4 328 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-21
seria F - subskrypcja prywatna 400 000
2 000 000,00
1,00 5,00 4 320 000
4 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 80 000
1,00 3 810 000
3 810 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-07-24 1 443 500
1 443 500,00
1,00 1,00 1 443 500
1 443 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-10
seria B - subskrypcja prywatna 2010-02-18 600 000
1,00 2 043 500
2 043 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-02
2010-06-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-06-24 -3 500
1,00 2 040 000
2 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-31
połączenie z Polab sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-03-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-27
seria C - subskrypcja prywatna 2012-03-15 1 000 000
7 500 000,00
1,00 7,50 3 040 000
3 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-16
2012-10-12
połączenie z Emapol sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-19
połączenie z Cebo sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-02-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
seria D - połączeniowa: akcjonariusze Biocorp Polska sp. z o.o. 2016-11-25 690 000
1,00 3 730 000
3 730 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-01
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2020-03-11 400 000
2 000 000,00
1,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-08-02 -180 187
1,00 4 193 118
4 193 118,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2023-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2022-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2022-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2021-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2021-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Urban Łukasz Prezes Zarządu 2017-01-17 -
Lewczuk, Henryk Marian Wiceprezes Zarządu 2017-01-17 -
Janowski Piotr Członek Zarządu 2021-07-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nowak Mariusz Przewodniczący RN 2020-06-30 -
Mikosz Andrzej Wiceprzewodniczący RN / oddelegowany z RN 2021-01-16 KOMPUTRO - Członek RN
Mikosz Krzysztof Członek RN 2020-06-30 -
Urban Alina Członek RN 2020-06-30 -
Panek Mirosław Członek RN 2021-07-29 -