29,1000 zł
1,54% 0,4400 zł
BioMaxima SA (BMX)

Wyniki finansowe - BIOMAXIMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 588 12 166 22 916 27 297
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 716 1 235 4 228 7 943
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 561 1 237 4 110 7 733
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 010 1 072 3 427 6 371
Amortyzacja (tys. zł) 491 502 511 459
EBITDA (tys. zł) 4 207 1 737 4 739 8 402
Aktywa (tys. zł) 49 304 51 362 53 432 51 738
Kapitał własny (tys. zł)* 21 792 22 870 25 944 28 482
Liczba akcji (tys. szt.) 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000
Zysk na akcję (zł) 0,715 0,255 0,814 1,513
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,176 5,432 6,162 6,765
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej