15,1000 zł
-0,26% -0,0400 zł
BioMaxima SA (BMX)

Wyniki finansowe - BIOMAXIMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 530 11 898 11 985 11 564
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 172 461 871 -574
Zysk (strata) brutto (tys.) 366 501 378 -363
Zysk (strata) netto (tys.)* 314 475 384 -366
Amortyzacja (tys.) 535 540 551 660
EBITDA (tys.) 707 1 001 1 422 86
Aktywa (tys.) 74 421 71 888 71 237 73 196
Kapitał własny (tys.)* 52 456 52 979 51 319 50 914
Liczba akcji (tys. szt.) 4 328,500 4 373,305 4 373,305 4 193,118
Zysk na akcję (zł) 0,073 0,109 0,088 -0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,119 12,114 11,735 12,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej