2,0800 zł
-5,45% -0,1200 zł
Saule Technologies SA (SLT)

Informacje o spółce - SAULETECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi badania nad perowskitami i opracowała metodę produkcji perowskitowych ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem druku atramentowego. Udoskonala drukowane atramentowo, ultracienkie i elastyczne ogniwa słoneczne na bazie perowskitów, które są ekologiczne i lekkie, działają w sztucznym świetle i w warunkach słabego oświetlenia.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Duńska 11
Kod: 54-427
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.sauletech.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Saule Technologies Spółka Akcyjna
Prezes:
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 82 866 662
Zatrudnienie:
  • 70 (2023r.) - spółka
  • 70 (2023r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7811809934
KRS: 0000284645
EKD: 6420Z
Ticker GPW: SLT
ISIN: PLBLMPI00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 172 362 656,96 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 82 866 662 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70 668 582
Liczba głosów na WZA: 82 866 662 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,25%
Kapitał akcyjny: 41 433 331,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70 668 582
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,75%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Columbus Energy SA w porozumieniu 17 280 021 (20,85%) 17 280 021 (20,85%) 2022-05-17 NXG,
Malinkiewicz Olga w porozumieniu 14 488 368 (17,48%) 14 488 368 (17,48%) 2022-05-17 -
Krych Piotr poprzez Knowledge is knowledge sp. z o.o. sp. k., w porozumieniu 14 388 368 (17,36%) 14 388 368 (17,36%) 2023-06-12 -
Chrząstowski Dariusz w porozumieniu 5 529 819 (6,67%) 5 529 819 (6,67%) 2022-05-17 -
Kupczunas Artur w porozumieniu 5 160 223 (6,22%) 5 160 223 (6,22%) 2023-06-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-05-31 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-12
seria B 2007-09-19 1 500 000
1,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-23
seria C 2007-09-19 400 000
1 500 000,00
1,00 3,75 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-23
split 1:2 2007-09-19
0,50 4 800 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-23
seria D - prawo poboru 1:1 2008-03-06 4 800 000
3 600 000,00
0,50 0,75 9 600 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Blumerang PRE IPO SA na Blumerang Investors SA 2011-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-11
seria G - subskrypcja publiczna 2011-06-15 5 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2011-06-15 2 200 000
11 000 000,00
0,50 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2011-06-15 1 600 000
8 000 000,00
0,50 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2019-06-28 200 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2020-04-08 200 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2021-01-21 38 400 000
19 200 000,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2021-01-21 16 000 000
8 000 000,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2022-02-28 73 266 662
745 854 619,16
0,50 10,18 82 866 662
41 433 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-17
zmiana firmy z Columbus Elite Global SA na Saule Technologies SA 2022-02-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-17
seria F - program motywacyjny za warranty serii A 2023-07-28 18 967 485
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-04-01 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Malinkiewicz Olga Członek Zarządu 2022-03-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zieliński Dawid Członek RN 2020-12-14 COLUMBUS - Prezes Zarządu
Gondek Michał Członek RN 2021-09-30 COLUMBUS - Wiceprezes Zarządu
Gondek Tomasz Członek RN 2022-02-28 -
Chrząstowski Dariusz Członek RN 2022-02-28 -
Bochowicz Michał Członek RN 2023-07-28 COLUMBUS - Członek RN
Krzemiński, Arkadiusz Ryszard Członek RN 2023-07-28 -