2,0800 zł
-5,45% -0,1200 zł
Saule Technologies SA (SLT)

Wyniki finansowe - SAULETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 425 254 321 273
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -5 955 -7 117 -6 226 -5 402
Zysk (strata) brutto (tys.) -14 567 -23 178 -15 100 -14 306
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 442 -16 741 -10 622 -9 175
Amortyzacja (tys.) 10 007 17 740 10 046 10 043
EBITDA (tys.) 4 052 10 623 3 820 4 641
Aktywa (tys.) 840 391 829 919 821 306 811 417
Kapitał własny (tys.)* 701 328 691 837 681 209 672 018
Liczba akcji (tys. szt.) 82 866,662 82 866,662 82 866,662 82 866,662
Zysk na akcję (zł) -0,150 -0,202 -0,128 -0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,463 8,349 8,221 8,110
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej