pb.pl
146,6000 zł
-1,61% -2,4000 zł
Bloober Team SA (BLO)

Informacje o spółce - BLOOBER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależny deweloper gier komputerowych i gier wideo z przeznaczeniem do cyfrowej dystrybucji na rynek światowy. Skupia się na psychologicznych horrorach, bogatych w mroczną atmosferę.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cystersów 9
Kod: 31-553
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 3538555
Fax: +48 12 3593934
Internet: www.blooberteam.com
Email: ir@blooberteam.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
DDISTANCE 4 587 165 34,98%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bloober Team SA
Prezes: Babieno Piotr
Sektor: gry
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 1 767 299
Zatrudnienie:
  • 27 (2018r.) - spółka
  • 44 (2018r.) - grupa
Audytor: Pro Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o.
NIP: 6762385817
KRS: 0000380757
EKD: 62,10
Ticker GPW: BLO
ISIN: PLBLOBR00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 259 792 953 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 767 299 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 628 273
Liczba głosów na WZA: 1 767 299 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,55%
Kapitał akcyjny: 176 729,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 628 273
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 64,45%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 (23,99%) 423 983 (24,03%) 2020-03-18 1AT, TOA, LSI, TOW, LRQ, PTW, GOP, CHP, TIM, ELZ, XTP, RLP, CIG, CMP,
Babieno Piotr 200 000 (11,32%) 200 000 (11,34%) 2018-05-11 -
Bloober Team SA 4 290 (0,24%) 4 290 (0,24%) 2020-10-27 DDI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-02-04 1 020 000
102 000,00
0,10 0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-16
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-22 88 789
0,00
0,10 0,00 1 108 789
110 878,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 222 000
0,00
0,10 0,00 1 330 789
133 078,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-26
seria D - subskrypcja publiczna 2015-02-09 436 510
10 476 240,00
0,10 24,00 1 767 299
176 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Babieno Piotr Prezes Zarządu 2011-03-16 VARSAV - Członek RN
Rekieć Konrad Członek Zarządu 2015-02-09 -
Lenart Mateusz Członek Zarządu 2019-07-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duda Paweł Przewodniczący RN 2019-11-06 -
Jędras Piotr Wiceprzewodniczący RN 2018-03-06 -
Chruściel Jakub Sekretarz RN 2019-11-06 -
Muchalski Tomasz Członek RN 2019-11-06 MOONLIT - Wiceprzewodniczący RN
VIVID - Członek RN
TOWERINV - Członek RN
DDISTANC - Członek RN
7LEVELS - Członek RN
JUJUBEE - Członek RN
NANOGROU - Członek RN
Kosela Marcin Członek RN 2020-08-27 -