14,8000 zł
-3,01% -0,4600 zł
Bloober Team SA (BLO)

Wyniki finansowe - BLOOBER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 657 18 471 17 989 17 514
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 038 4 930 5 692 2 573
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 853 6 158 6 082 3 635
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 703 3 051 5 107 3 721
Amortyzacja (tys.) 2 882 2 875 2 838 1 680
EBITDA (tys.) 6 920 7 805 8 530 4 253
Aktywa (tys.) 84 785 86 170 100 013 102 002
Kapitał własny (tys.)* 53 555 54 942 69 542 73 431
Liczba akcji (tys. szt.) 17 672,990 17 672,990 17 672,990 19 309,260
Zysk na akcję (zł) 0,210 0,173 0,289 0,193
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,030 3,109 3,935 3,803
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej