pb.pl
140,0000 zł
-8,26% -12,6000 zł
Bloober Team SA (BLO)

Wyniki finansowe - BLOOBER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 210 8 888 8 608 11 978
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 239 77 2 496 3 392
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 149 -216 2 433 6 218
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 123 -1 167 2 331 5 893
Amortyzacja (tys. zł) 259 217 1 162 1 547
EBITDA (tys. zł) 3 498 294 3 658 4 939
Aktywa (tys. zł) 55 418 61 163 63 786 68 124
Kapitał własny (tys. zł)* 28 615 27 565 29 968 35 779
Liczba akcji (tys. szt.) 1 767,299 1 767,299 1 767,299 1 767,299
Zysk na akcję (zł) 1,767 -0,660 1,319 3,334
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,191 15,597 16,957 20,245
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej