30,0400 zł
-1,18% -0,3600 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - BUMECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych i serwis i remonty maszyn.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krakowska 191
Kod: 40-389
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7893850
Fax: +48 32 7893851
Internet: www.bumech.pl
Email: sekretariat@bumech.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bumech SA
Prezes: Buczak, Andrzej Radosław
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: roboty związane z budową mostów i tuneli
Liczba akcji: 14 481 608
Zatrudnienie:
  • 322 (2020r.) - spółka
  • 2 006 (2021r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9540005359
KRS: 0000291379
EKD: 4213Z
Ticker GPW: BMC
ISIN: PLBMECH00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 435 027 504,32 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 14 481 608 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 171 904
Liczba głosów na WZA: 14 481 608 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,31%
Kapitał akcyjny: 57 926 432,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 171 904
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,69%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sutkowski Marcin wraz z ITIF 4 562 779 (31,50%) 4 562 779 (31,50%) 2020-08-26 ZWG,
Fundacja Przystań ZWZ 2 503 865 (17,28%) 2 503 865 (17,28%) 2020-08-27 ZWG,
Dera Tomasz 1 180 513 (8,15%) 1 180 513 (8,15%) 2021-09-08 -
G Investments sp. z o.o. 924 747 (6,38%) 924 747 (6,38%) 2019-11-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 298 000
1,00 5 606 029
5 606 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 381 546
0,75 72 294 630
54 220 972,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 375 000
1,00 8 308 029
8 308 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 150 000
1,00 7 933 029
7 933 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 29 770
1,00 7 783 029
7 783 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 375 000
1,00 7 753 259
7 753 259,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 272 230
1,00 6 378 259
6 378 259,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 500 000
1,00 6 106 029
6 106 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 856 250
0,75 73 150 880
54 863 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 349 381
0,75 74 500 261
55 875 195,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 75 000
1,00 5 308 029
5 308 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-21
2010-10-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 110 180
0,75 76 610 441
57 457 830,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 57 417
0,75 78 739 759
59 054 819,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 071 901
0,75 78 682 342
59 011 756,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-08
seria K - subskrypcja prywatna 2 061 254
4,00 14 481 608
57 926 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-25
seria H unieważnionie emisji wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-04
konwersja obligacji seria I 4 320 069
4,00 10 766 713
43 066 852,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-11
konwersja obligacji seria J 1 653 641
4,00 12 420 354
49 681 416,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-27
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-20 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2007-10-26
seria D 2007-11-05 77 500
1,00 3 875 000
3 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-18
seria C 2007-11-05 1 000 000
1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-18
seria B 2007-11-05 1 600 000
1,00 2 100 000
2 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-18
seria B - subskrypcja publiczna 2008-01-18 405 029
5 508 394,40
1,00 13,60 4 280 029
4 280 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2009-01-21
renumeracja akcji: seria A 2008-01-18
1,00 1,00 3 875 000
3 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-03-26 428 000
3 852 000,00
1,00 9,00 4 708 029
4 708 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-20
2010-05-10
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-05-26 525 000
5 775 000,00
1,00 11,00 5 233 029
5 233 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15
2010-10-15
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-04-17 3 000 000
27 000 000,00
1,00 9,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - połączeniowa: akcjonariusze ZWG SA 1 akcja Bumech SA za 2 akcje ZWG SA 2014-12-08 56 160 000
1,00 64 468 029
64 468 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-23
2015-01-14
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-26 3 531 971
3 531 971,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za obligacje serii B1 2016-03-29 6 445 055
4 833 791,25
0,75 0,75 70 913 084
53 184 813,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-21
renominacja akcji 2016-03-29
0,75 64 468 029
48 351 021,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-12-31 28 866 971
0,75
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1, uchylona 2018-05-25 4 500 000
18 000 000,00
8,25 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D1, uchylona 2018-05-25 3 500 000
14 000 000,00
8,25 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A uchylona 2018-05-25
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 11:1 uchylona 2018-05-25
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-05-25 -10
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 11:1 2018-11-12
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-11-12
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-29
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-11-12
4,00 6 446 644
25 786 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-29
seria J - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D1 2018-12-10 3 500 000
14 000 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1 2018-12-10 4 500 000
18 000 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-04-04 Split 11:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Buczak, Andrzej Radosław Prezes Zarządu 2020-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Aleszczyk, Józef Andrzej Przewodniczący RN 2018-05-25 -
Białkowski Marcin Wiceprzewodniczący RN 2018-06-25 -
Bukowczyk Andrzej Sekretarz RN 2018-05-25 -
Sutkowska, Anna Dagmara Członek RN 2021-12-02 -
Kliszka Kamila Członek RN 2021-12-02 BERGHOLD - Członek RN
NGGAMES - Członek RN
Socha Jacek Członek RN 2021-12-02 -
Walczak, Jerzy Marian Członek RN 2021-12-02 -