pb.pl
3,1900 zł
0,95% 0,0300 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 778 19 829 21 615 85 085
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 073 2 694 8 589 16 308
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 638 1 910 7 554 1 148
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 953 1 324 7 753 1 227
Amortyzacja (tys. zł) 3 003 2 618 2 889 6 867
EBITDA (tys. zł) -9 070 5 312 11 478 23 175
Aktywa (tys. zł) 100 761 101 982 111 487 633 934
Kapitał własny (tys. zł)* 22 361 25 603 33 526 34 701
Liczba akcji (tys. szt.) 14 481,608 14 481,608 14 481,608 14 481,608
Zysk na akcję (zł) -0,687 0,091 0,535 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,544 1,768 2,315 2,396
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej