35,1600 zł
-0,34% -0,1200 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 85 085 117 621 114 210 110 207
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 16 308 8 400 40 611 151 215
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 148 20 792 37 590 143 916
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 227 20 013 38 022 344 696
Amortyzacja (tys.) 6 867 7 947 8 000 34 342
EBITDA (tys.) 23 175 16 347 48 611 185 557
Aktywa (tys.) 633 934 648 117 649 889 937 320
Kapitał własny (tys.)* 34 701 54 628 92 671 437 123
Liczba akcji (tys. szt.) 14 481,608 14 481,608 14 481,608 14 481,608
Zysk na akcję (zł) 0,085 1,382 2,626 23,802
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,396 3,772 6,399 30,185
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej