0,7770 zł
5,71% 0,0420 zł
Biomass Energy Project SA (BEP)

Informacje o spółce - BIOMASS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zamierza inwestować w sektor produkcji energii odnawialnej w celu zamknięcia cyklu produkcji energii elektrycznej - od produkcji sadzonek roślin energetycznych, poprzez plantacje produkcyjne biomasy do zakładów przerobu i wytwarzania z niej energii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szubińska 75-77
Kod: 85-312
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 523228051
Fax:
Internet: www.bep-sa.pl
Email: ir@bep-sa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Biomass Energy Project SA
Prezes: Drożniewski Jerzy
Sektor: energia odnawialna
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Liczba akcji: 82 763 088
Zatrudnienie:
  • 6 (2020r.) - spółka
  • 6 (2020r.) - grupa
Audytor: Biuro Rachunkowe Badania Sprawozdań Finansowych Barbara Złotowska
NIP: 5542907667
KRS: 0000390977
EKD: 7219Z
Ticker GPW: BEP
ISIN: PLBMSEP00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 64 306 919,376 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 82 763 088 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 471 847
Liczba głosów na WZA: 82 763 088 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,65%
Kapitał akcyjny: 8 276 308,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 471 847
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
BulBioEnergy EOOD wraz z podmiotem zależnym 12 857 554 (15,54%) 12 857 554 (15,54%) 2021-02-15 -
Pałka Julianna 8 342 765 (10,08%) 8 342 765 (10,08%) 2021-06-01 -
Bieniek Zbigniew 8 121 000 (9,81%) 8 121 000 (9,81%) 2020-07-24 -
Olejnik Robert 5 150 528 (6,22%) 5 150 528 (6,22%) 2018-12-06 EPR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-04-27 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-07
seria B - subskrypcja prywatna 2011-09-23 4 500 000
450 000,00
0,10 0,10 7 000 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-23 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
seria D - subskrypcja prywatna 2011-09-23 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 15 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-30
seria F - subskrypcja prywatna zmiana oznaczenia z E na F 2014-04-07 1 875 000
187 500,00
0,10 0,10 16 875 000
1 687 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-30
seria G - prawo poboru 1:5 2018-05-30 65 888 088
6 588 808,80
0,10 0,10 82 763 088
8 276 308,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-24 Prawo poboru 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Drożniewski Jerzy Prezes Zarządu 2011-07-13 -
Arkuszewski Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2015-07-17 NEMEX - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bielański Roman Przewodniczący RN 2018-05-08 -
Skarbonkiewicz Maciej Wiceprzewodniczący RN 2014-11-17 -
Olejniczak Angelika Sekretarz RN 2017-06-30 -
Gerhardt Andrzej Członek RN 2016-02-08 -