0,7770 zł
5,71% 0,0420 zł
Biomass Energy Project SA (BEP)

Wyniki finansowe - BIOMASS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 777 4 867 2 401 1 611
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 379 705 992 599
Zysk (strata) brutto (tys.) 271 700 989 585
Zysk (strata) netto (tys.)* 247 635 902 552
Amortyzacja (tys.) 2 2 32 4
EBITDA (tys.) 381 707 1 024 603
Aktywa (tys.) 36 988 39 122 41 859 43 205
Kapitał własny (tys.)* 21 226 21 663 22 763 23 290
Liczba akcji (tys. szt.) 82 763,088 82 763,088 82 763,088 82 763,088
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,008 0,011 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,256 0,262 0,275 0,281
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej