pb.pl
0,5000 zł
4,17% 0,0200 zł
Binary Helix SA (BHX)

Informacje o spółce - BINARY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem produktów wysokotechnologiczych – kompleksowych rozwiązań z zakresu telemetrii, monitoringu obiektów i pojazdów oraz systemów sterowania tzw. Inteligentnym Domem.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kalwaryjska 69/9
Kod: 30-504
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2279954
Fax: +48 32 2279956
Internet: www.binaryhelix.eu
Email: biuro@binaryhelix.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Binary Helix SA
Prezes: Huczała Sławomir
Sektor: nowe technologie
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Liczba akcji: 5 173 492
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Usługi Księgowo-Finansowe Antonina Fiałkowska
NIP: 6772316048
KRS: 0000393537
EKD: 72,19
Ticker GPW: BHX
ISIN: PLBNRHL00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 586 746 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 173 492 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 244 407
Liczba głosów na WZA: 5 173 492 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,70%
Kapitał akcyjny: 517 349,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 244 407
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,30%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Huczała Sławomir 2 467 916 (47,70%) 2 467 916 (47,70%) 2016-09-22 -
Seed Capital Fund Satus sp. z o.o. sp.k. 500 000 (9,66%) 500 000 (9,66%) 2018-12-17 -
Chrobot Piotr 276 491 (5,34%) 276 491 (5,34%) 2019-07-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-07-21 660 000
66 000,00
0,10 0,10 660 000
66 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-12
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-07-21 2 393 000
239 300,00
0,10 0,10 3 053 000
305 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-12
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-26 276 175
0,00
0,10 0,00 3 329 175
332 917,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-01
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-26 47 146
0,00
0,10 0,00 3 376 321
337 632,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-01
seria E - subskrypcja prywatna 2015-12-14 1 797 171
0,00
0,10 0,00 5 173 492
517 349,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Huczała Sławomir Prezes Zarządu 2011-08-11 -
Rorbek Adam Członek Zarządu 2020-06-29 -
Królikowski Ryszard Członek Zarządu 2020-06-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Magdziarz Jacek Przewodniczący RN 2014-05-09 -
Huczała Natalia Wiceprzewodniczący RN 2017-06-30 -
Kocimska Anna Członek RN 2016-06-30 -
Kocimski Grzegorz Członek RN 2017-08-22 -
Gdula Maciej Członek RN 2020-06-29 FARM51 - Członek RN