pb.pl
0,5000 zł
4,17% 0,0200 zł
Binary Helix SA (BHX)

Wyniki finansowe - BINARY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -61 -57 -63 -63
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -61 -57 -68 -63
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -61 -57 -68 -63
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -61 -57 -63 -63
Aktywa (tys. zł) 2 902 2 748 2 902 2 749
Kapitał własny (tys. zł)* 1 316 1 131 1 371 1 008
Liczba akcji (tys. szt.) 5 173,492 5 173,492 5 173,492 5 173,492
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,011 -0,013 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,254 0,219 0,265 0,195
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej