10,1000 zł
-1,46% -0,1500 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Informacje o spółce - BOS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Komercyjny bank uniwersalny, specjalizujący się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Jego misją jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uczestniczy w finansowaniu licznych przedsięwzięć angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Bank świadczy także usługi dla firm i klientów detalicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Żelazna 32
Kod: 00-832
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8508720
Fax: +48 22 8508888
Internet: www.bosbank.pl
Email: bos@bosbank.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
WODKAN 1 509 090 29,48%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bank Ochrony Środowiska SA
Prezes: Hann Wojciech
Sektor: banki komercyjne
EKD: pozostałe pośrednictwo pieniężne
Liczba akcji: 92 947 671
Zatrudnienie:
  • 1 116 (2020r.) - spółka
  • 1 364 (2020r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 5270203313
KRS: 0000015525
EKD: 64,19
Ticker GPW: BOS
ISIN: PLBOS0000019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 938 771 477,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 92 947 671 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 099 960
Liczba głosów na WZA: 92 947 671 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,20%
Kapitał akcyjny: 929 476 710,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 099 960
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,80%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NFOŚiGW 53 951 960 (58,05%) 53 951 960 (58,07%) 2018-07-06 -
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN ZWZ 8 000 000 (8,61%) 8 000 000 (8,61%) 2019-06-18 RFK, FER,
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe NWZ 5 148 000 (5,54%) 5 148 000 (5,54%) 2018-10-04 -
BOŚ SA 37 775 (0,04%) 37 775 (0,00%) 2015-07-07 WOD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A do D 33 000
59 400 000,00
1 000,00 1 800,00 33 000
33 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-06-30
1997-02-03
seria E - aport rzeczowy 1994-05-25 7 000
12 600 000,00
1 000,00 1 800,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-06-30
1997-02-03
seria E - za obligacje zamienne 1994-05-25 591
851 040,00
1 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - WFOŚ 1994-12-05 15 000
27 000 000,00
1 000,00 1 800,00 55 000
55 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1994-12-30
1997-02-03
seria F - za obligacje zamienne 1994-12-05 591
851 040,00
1 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 1995-04-10
10,00 5 500 000
55 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-09
seria I - pracownicy 1995-05-17 52 426
943 668,00
10,00 18,00 7 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria I - pracownicy 1995-05-17 17 574
175 740,00
10,00 10,00 7 447 574
74 475 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria H - pracownicy 1995-05-17 105 990
1 907 820,00
10,00 18,00 7 430 000
74 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria H - za dywidendę 1995-05-17 564 010
5 640 100,00
10,00 10,00 7 324 010
73 240 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria G - za obligacje zamienne 1995-05-17 23 064
332 121,60
10,00 14,40 6 760 000
67 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1997-02-03
seria G - gminy 1995-05-17 1 236 936
22 264 848,00
10,00 18,00 6 736 936
67 369 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1995-06-30
1998-07-23
seria L - subskrypcja publiczna 1996-04-26 1 200 000
34 800 000,00
10,00 29,00 10 700 000
107 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-11-29
1997-02-03
seria K - prawo poboru 1996-04-26 945 000
19 845 000,00
10,00 21,00 9 500 000
95 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-06-21
1997-02-03
seria J - za dywidendę 1996-04-26 81 421
1 709 841,00
10,00 21,00 8 555 000
85 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-06-21
1997-02-03
seria J - za dywidendę 1996-04-26 973 579
11 682 948,00
10,00 12,00 8 473 579
84 735 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1996-06-21
1997-02-03
seria M - subskrypcja publiczna 1997-10-17 2 500 000
97 950 000,00
10,00 39,18 13 200 000
132 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1998-05-07
1998-06-10
seria N - wybrani inwestorzy emisja nie doszła do skutku 2001-06-18 2 750 000
130 625 000,00
10,00 47,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - Skandinaviska Enskilda Banken AB emisja nie doszła do skutku 2001-06-18 1 690 000
105 625 000,00
10,00 62,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - PGL Lasy Państwowe, FOŚiGW, KGHM Ecoren SA zmieniona uchwałą z dnia 2007-05-17 2006-12-19 1 853 000
170 476 000,00
10,00 92,00 15 053 000
150 530 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-15
seria O - NFOŚiGW aport: akcje Centrozap SA, Stalexport Autostrady SA, LW Bogdanka SA, Wodkan SA, udziały Kemipol sp. z o.o. 2009-12-09 1 320 245
96 153 443,35
10,00 72,83 16 373 245
163 732 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-25
seria P - subskrypcja publiczna 2011-09-23 6 500 000
227 500 000,00
10,00 35,00 22 873 245
228 732 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-15
seria R - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-09-23 200 000
7 000 000,00
10,00 35,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2011-09-23 200 000
7 000 000,00
10,00 35,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2011-09-23 200 000
7 000 000,00
10,00 35,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - subskrypcja prywatna 2016-04-27 40 000 000
400 000 000,00
10,00 10,00 62 873 245
628 732 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-12
seria V - subskrypcja prywatna 2018-02-13 30 074 426
300 744 260,00
10,00 10,00 30 074 426
929 476 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2008-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2007-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2007-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2005-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2000-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2000-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2000-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-07-23 Asymilacja akcji seria G
1998-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-06-10 Asymilacja akcji seria M
1997-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hann Wojciech Prezes Zarządu 2021-03-03 -
Garbarczyk Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2017-12-06 -
Zań Jerzy Wiceprezes Zarządu 2020-06-16 -
Kasprzak Robert Wiceprezes Zarządu 2021-02-15 -
Koczut Marzena Wiceprezes Zarządu 2021-02-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Purgacz Ireneusz Wiceprzewodniczący RN 2020-09-30 -
Sałek Paweł Sekretarz RN 2020-10-28 -
Goss Janina Członek RN 2016-06-23 PGE - Członek RN
Wróbel Piotr Członek RN 2020-08-05 -
Jastrzębski, Marcin Adam Członek RN 2020-08-25 -
Matysiak, Andrzej Grzegorz Członek RN 2021-06-23 -
Dynak Zbigniew Członek RN 2021-06-23 -
Banaszak Leszek Członek RN 2020-10-19 -
Czarnecki Robert Członek RN 2020-10-19 -
Ślązak Emil Członek RN 2020-11-09 -