pb.pl
6,0000 zł
-0,99% -0,0600 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 160 117 157 993 155 618 153 308
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 34 336 30 333 31 143 38 894
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 148 788 147 912 144 035 159 419
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 708 26 163 21 051 34 573
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 27 035 23 499 4 376 23 569
Amortyzacja (tys. zł) 5 229 22 580 13 760 14 098
Aktywa (tys. zł) 18 478 937 18 417 845 18 486 997 19 529 063
Kapitał własny (tys. zł)* 2 172 566 2 196 871 2 199 930 2 217 967
Liczba akcji (tys. szt.) 92 947,671 92 947,671 92 947,671 92 947,671
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,374 23,636 23,668 23,863
Zysk na akcję (zł) 0,291 0,253 0,047 0,254
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej