1,0360 zł
-4,95% -0,0540 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe - BRASTER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 22 240 57
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 608 -9 664 -1 083 -1 890
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 608 -9 976 -1 237 -2 040
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 608 -9 975 -1 237 -2 040
Amortyzacja (tys.) 819 813 814 969
EBITDA (tys.) -789 -8 851 -269 -921
Aktywa (tys.) 44 788 35 877 42 773 33 931
Kapitał własny (tys.)* 17 607 7 903 15 206 5 177
Liczba akcji (tys. szt.) 22 257,535 22 257,535 22 257,535 25 293,436
Zysk na akcję (zł) -0,072 -0,448 -0,056 -0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,791 0,355 0,683 0,205
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej