pb.pl
0,3090 zł
3,00% 0,0090 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe - BRASTER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 422 176 221 61
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 466 -4 030 -3 490 -3 353
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 599 -4 420 -3 390 -4 267
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 577 -4 418 -3 448 -4 268
Amortyzacja (tys. zł) 914 824 824 823
EBITDA (tys. zł) -3 552 -3 206 -2 666 -2 530
Aktywa (tys. zł) 54 528 49 345 47 180 48 831
Kapitał własny (tys. zł)* 29 015 24 596 21 147 18 592
Liczba akcji (tys. szt.) 9 168,574 9 168,574 9 168,574 10 787,066
Zysk na akcję (zł) -0,499 -0,482 -0,376 -0,396
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,165 2,683 2,306 1,724
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej