6,1700 zł
-1,12% -0,0700 zł
Boryszew SA (BRS)

Informacje o spółce - BORYSZEW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z największych prywatnych holdingów przemysłowych. Po wielu akwizycjach głównymi liniami biznesowymi są obecnie: półfabrykaty z metali kolorowych (Al, Pb, Cu, Zn) i ich stopów, przewody samochodowe i plastikowe elementy wnętrz dla globalnych producentów aut, łożyska oraz wyroby chemiczne (włókna syntetyczne, płyny do chłodnic i klimatyzacji).

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 92
Kod: 00-807
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6586886
Fax:
Internet: www.boryszew.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
OLAWA 2 169 963 87,63%
2 657 532 10,38%
ONESANO 28 000 000 42,50%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Boryszew Spółka Akcyjna
Prezes: Kowalczyk Wojciech
Sektor: hutnictwo metali nieżelaznych
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 240 000 000
Zatrudnienie:
  • 2 843 (2022r.) - spółka
  • 8 622 (2022r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 8370000634
KRS: 0000063824
EKD: 7010Z
Ticker GPW: BRS
ISIN: PLBRSZW00011

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 480 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 240 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 162 984 453
Liczba głosów na WZA: 240 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,90%
Kapitał akcyjny: 240 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 162 984 453
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,10%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z Alchemia SA i RKK Investments sp. z o.o. 125 885 398 (52,45%) 125 885 398 (52,45%) 2018-09-30 ALC, IPX,
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. i Alchemia SA 38 000 000 (15,83%) 38 800 000 (0,00%) 2019-03-18 OLW, HTM_1, ONO,
Unibax sp. z o.o. bezpośrednio, pośrednio przez Susmed sp. z o.o. 37 099 055 (15,45%) 37 099 055 (15,45%) 2022-06-03 ONO,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Impexmetal SA

KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji -21 037 722
0,10 70 122 778
7 012 277,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-27
split 1:10
0,10 119 212 500
11 921 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-10-20
2004-11-08
seria A - akcje założycielskie 1991-12-11 12 885
1 288 500,00
100,00 100,00 12 885
1 288 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-06
1991-12-18
2011-07-15
renominacja - opłacone gotówką 1992-08-20
250,00 12 850
3 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-08-31
seria C - subskrypcja publiczna 1995-03-25 600 000
9 000 000,00
5,00 15,00 2 242 500
11 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-11-23
1996-03-11
1996-05-20
seria B - prawo poboru 1995-03-25 20 000
5 000 000,00
250,00 250,00 32 850
8 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-11-23
1995-06-21
1996-05-20
split 1:50 1995-04-27
5,00 1 642 500
8 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-18
split 1:5 2000-01-31
1,00 11 212 500
11 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-03
2000-03-06
seria D - subskrypcja publiczna 2003-12-08 700 000
59 500 000,00
1,00 85,00 11 912 500
11 912 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-24
2004-03-04
połączenie z Elana SA bez podwyższania kapitału 2004-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-27
umorzenie akcji 2005-02-25 -28 052 000
0,10 91 160 500
9 116 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-25
połaczenie z Huta Oława SA bez podwyższania kapitału 2005-03-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-02
umorzenie akcji 2006-02-14 -7 436 231
0,10 62 686 547
6 268 654,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-27
seria E - prawo poboru 1:5 2009-12-21 313 432 735
31 343 273,50
0,10 0,10 376 119 282
37 611 928,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-25
2010-05-10
2010-05-25
seria F - prawo poboru 1:2 2010-08-17 752 238 564
75 223 856,40
0,10 0,10 1 128 357 846
112 835 784,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-29
2010-12-31
seria G - prawo poboru 1:1 2011-02-28 1 128 357 846
112 835 784,60
0,10 0,10 2 256 715 692
225 671 569,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
2011-08-24
połączenie z Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA bez podwyższania kapitału 2012-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-24 -56 715 692
0,10 2 200 000 000
220 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-10
połączenie z Boryszew ERG SA i Nylonbor sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-14
scalenie akcji 10:1 2014-02-17
1,00 220 000 000
220 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-26
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-25 20 000 000
110 000 000,00
1,00 5,50 240 000 000
240 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-27
2014-11-28
połączenie z SPV Boryszew 3 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-25
połączenie z SPV Impexmetal sp. z o.o. i Impex - invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-10-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-15
połączenie z Hutmen sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-12-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2023-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2022-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,92 zł
2022-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,92 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-04-01 Split 10:1
2011-04-15 Prawo poboru 1:1
2010-10-08 Prawo poboru 1:2
2010-01-07 Prawo poboru 1:5
2005-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2005-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2004-11-04 Split 1:10
2004-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-09-03 Asymilacja po konwersji
2002-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2002-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2002-03-04 Asymilacja po konwersji
2000-09-04 Asymilacja po konwersji
2000-03-06 Split 1:5
2000-03-02 Asymilacja po konwersji
1999-08-03 Asymilacja po konwersji
1999-07-02 Asymilacja po konwersji
1999-04-06 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-07-02 Asymilacja po konwersji
1998-05-05 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1998-01-06 Asymilacja po konwersji
1997-12-02 Asymilacja po konwersji
1997-10-02 Asymilacja po konwersji
1997-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
1996-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
1996-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
1996-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kowalczyk Wojciech Prezes Zarządu 2021-08-10 - Przewodniczący RN
Budzanowski Mikołaj Członek Zarządu 2013-07-26 -
Bubacz Łukasz Członek Zarządu 2022-10-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Waldowska Małgorzata Przewodniczący RN 2017-05-18 -
Kutnik Mirosław Wiceprzewodniczący RN 2012-03-31 ALCHEMIA - Sekretarz RN
Antosik Jarosław Członek RN 2017-10-03 ALCHEMIA - Członek RN
Pakulski Damian Członek RN 2021-01-25 IMPEXMET - Członek RN
Siemieniec Janusz Członek RN 2021-08-10 -
Zymek Wojciech Członek RN 2023-03-20 ALCHEMIA - Przewodniczący RN