pb.pl
3,6100 zł
-0,28% -0,0100 zł
Boryszew SA (BRS)

Wyniki finansowe - BORYSZEW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 231 397 1 406 845 1 342 631 1 450 938
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 35 902 -103 639 89 916 49 885
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 45 553 -108 577 419 413 42 291
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 546 -116 498 394 206 26 977
Amortyzacja (tys. zł) 50 618 53 949 42 007 41 894
EBITDA (tys. zł) 86 520 -49 690 131 923 91 779
Aktywa (tys. zł) 4 720 555 4 696 032 4 098 778 4 291 041
Kapitał własny (tys. zł)* 1 322 371 1 170 380 1 612 540 1 658 073
Liczba akcji (tys. szt.) 240 000,000 240 000,000 240 000,000 240 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,152 -0,485 1,643 0,112
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,510 4,877 6,719 6,909
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej