40,2000 zł
-0,25% -0,1000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Informacje o spółce - BSCDRUK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wyspecjalizowany producent opakowań z tektury i papieru, z rynkiem zbytu głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Koncentruje się na produkcji opakowań o wysokim stopniu przetworzenia dla przemysłu FMCG (dóbr konsumpcyjnych szybko rotujących) oraz dla przemysłu farmaceutycznego. BSC zarządza całym procesem tworzenia i logistyki opakowań - począwszy od ich projektowania, poprzez produkcję, aż po zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw. Ponad 80% swojej produkcji BSC kieruje do znanych, światowych koncernów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Żmigrodzka 37
Kod: 60-171
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 8676061
Fax: +48 8676066
Internet: www.ar-packaging.com
Email: maria.swiatkowska@ar-packaging.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: AR Packaging Poznań SA
Prezes: Schwark Janusz
Sektor: papier i opakowania
EKD: produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Liczba akcji: 9 807 516
Zatrudnienie:
  • 331 (2018r.) - spółka
  • 470 (2018r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 7792076889
KRS: 0000032771
EKD: 17,21
Ticker GPW: BSC
ISIN: PLBSCDO00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 394 262 143,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 807 516 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 807 516
Liczba głosów na WZA: 9 807 516 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 9 807 516,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 807 516
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AR Packaging Sweden AB bezpośrednio, wraz z Green Place SA, JS Holding sp. z o.o., Colorpack GmbH 9 807 516 (100,00%) 9 807 516 (100,00%) 2020-04-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 900 000
1,00 900 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
podwyższenie kapitału seria E 1 300 001
1,00 6 807 516
6 807 516,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-08
2011-02-11
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-07-27
seria D 649 999
1,00 2 599 999
2 599 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
seria C 450 000
1,00 1 950 000
1 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
seria B 600 000
1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-11
seria E - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2006-07-13 1 300 001
8 528 006,56
1,00 6,56
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna połączenie z BSC Service Sp. z o.o. 2008-02-07 1 453 758
1,00 5 507 515
5 507 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-12
2011-02-11
seria F - subskrypcja prywatna połączenie z BSC Service Sp. z o.o. 2008-02-07 1 453 758
1,00 4 053 757
4 053 757,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-12
2011-02-11
seria H - subskrypcja prywatna 2010-03-03 3 000 000
1,00 9 807 516
9 807 516,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
2011-02-11
zmiana firmy z BSC Drukarnia Opakowań SA na AR Packaging Poznań SA 2020-05-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2019-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2018-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2017-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2016-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2016-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2015-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Schwark Janusz Prezes Zarządu 2007-01-01 -
Czysz Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 -
Baranowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Schulz Harald Przewodniczący RN 2020-05-07 -
Melchers Yvonne Członek RN 2020-01-27 -
Bojarczuk Sebastian Członek RN 2020-01-27 -
Bestehorn, Hans Christian Członek RN 2020-05-07 -
Baran Matej Członek RN 2020-05-07 -
Songüler Sinan Członek RN 2020-05-07 -
Lennart Aveling, Sten Członek RN 2020-05-07 -