pb.pl
39,4000 zł
0,25% 0,1000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 232 68 993 74 768 72 575
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 538 8 489 10 936 6 725
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 521 8 378 10 861 6 437
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 629 6 835 8 673 4 883
Amortyzacja (tys. zł) 3 219 3 532 3 802 3 887
EBITDA (tys. zł) 13 757 12 021 14 738 10 612
Aktywa (tys. zł) 345 439 350 355 360 112 363 097
Kapitał własny (tys. zł)* 280 503 281 133 289 365 294 252
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,880 0,697 0,884 0,498
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,601 28,665 29,504 30,003
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej