173,2000 zł
-0,35% -0,6000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Informacje o spółce - INGBSK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Ogólnopolski, uniwersalny bank oferujący usługi we wszystkich segmentach rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Ponadto poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi także działalność leasingową i faktoringową, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Sokolska 34
Kod: 40-086
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3577000
Fax: +48 32 3577091
Internet: www.ing.pl
Email: info@ing.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ING Bank Śląski SA
Prezes: Bartkiewicz Brunon
Sektor: banki komercyjne
EKD: pozostałe pośrednictwo pieniężne
Liczba akcji: 130 100 000
Zatrudnienie:
  • 8 211 (2021r.) - spółka
  • 8 643 (2021r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6340135475
KRS: 0000005459
EKD: 64,19
Ticker GPW: ING
ISIN: PLBSK0000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 533 320 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 130 100 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 754 000
Liczba głosów na WZA: 130 100 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,59%
Kapitał akcyjny: 130 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 754 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ING Bank NV 97 575 000 (75,00%) 97 575 000 (75,00%) 2005-02-28 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel, ZWZ 11 179 000 (8,59%) 11 179 000 (8,59%) 2022-04-07 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, PKO, AMC, FMF, RVU, DCR, FRO, KTY, AML, BFT, WPL, OPL, DOM, PHN, KRU, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, PKN, ABS, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 9 260 000
10,00 9 260 000
92 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-09-03
1991-10-18
1994-01-25
seria B - ING Bank NV (aport: oddział ING Bank NV w Warszawie) zawiadomienie 2001-06-29 3 750 000
993 750 000,00
10,00 265,00 13 010 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-09-17
2002-02-01
zmiana firmy z Bank Śląski SA na ING Bank Śląski SA 2001-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ING Bankiem Hipotecznym SA bez podwyższania kapitału 2011-10-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-31
split 1:10 2011-10-24
1,00 130 100 000
130 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-11-09
2011-10-31
2011-11-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,30 zł
2022-04-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,30 zł
2021-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,10 zł
2021-12-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,10 zł
2020-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: zł
2020-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: zł
2019-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2018-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2016-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2016-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2015-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2011-11-18 Split 1:10
2011-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2008-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2008-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,70 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2007-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,90 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,50 zł
2005-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2005-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,50 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2004-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2003-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2002-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2001-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2000-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1999-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,35 zł
1998-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,20 zł
1997-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,45 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1996-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,60 zł
1995-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1995-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bartkiewicz Brunon Prezes Zarządu 2016-03-04 -
Erdman Joanna Wiceprezes Zarządu 2013-04-01 -
Giżycki Marcin Wiceprezes Zarządu 2016-08-01 -
Graczyk Bożena Wiceprezes Zarządu 2017-06-01 -
Soszyński Sławomir Wiceprezes Zarządu 2020-04-02 -
Mrożek Michał Wiceprezes Zarządu 2020-07-01 -
Łuniewska Ewa Wiceprezes Zarządu 2021-01-01 -
Żyła Alicja Wiceprezes Zarządu 2021-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kołakowska Małgorzata Wiceprzewodniczący RN 2017-12-31 -
Galos Aleksander Sekretarz RN 2014-04-10 -
Szczurek Michał Członek RN 2018-04-05 -
Dobija Dorota Członek RN 2021-11-29 -
Marcinkowska Monika Członek RN 2021-11-29 -
Creese Stephen Członek RN 2021-11-29 -
Bogdaneris Aris Członek RN 2022-04-07 -