pb.pl
134,0000 zł
-6,69% -9,6000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 253 400 1 308 600 1 359 700 1 358 400
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 409 300 449 300 440 600 450 700
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 384 000 1 447 500 1 483 900 1 480 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 438 900 627 000 576 000 618 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 325 400 470 300 414 800 450 300
Amortyzacja (tys. zł) 71 300 68 100 67 100 70 300
Aktywa (tys. zł) 145 687 000 150 609 800 156 013 800 158 610 700
Kapitał własny (tys. zł)* 13 428 900 14 236 600 15 262 700 15 223 300
Liczba akcji (tys. szt.) 130 100,000 130 100,000 130 100,000 130 100,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 103,220 109,428 117,315 117,012
Zysk na akcję (zł) 2,501 3,615 3,188 3,461
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej