0,8980 zł
3,22% 0,0280 zł
Proacta SA (PAC)

Informacje o spółce - PROACTA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka dostarcza rozwiązania webowe i mobilne w oparciu o autorskie silniki. W portfolio posiada m.in. gry mobilne na Android i iOS, mobilne aplikacje i serwisy e-commerce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Srebrna 16
Kod: 00-810
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 607170176
Fax:
Internet: www.codeaddict.io
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Proacta Spółka Akcyjna
Prezes: Ciesielka Paweł
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 113 375 894
Zatrudnienie:
  • 13 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 5223041323
KRS: 0000580322
EKD: 62,01
Ticker GPW: PAC
ISIN: PLBTEVL00019

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 101 811 552,812 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 113 375 894 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93 245 988
Liczba głosów na WZA: 113 375 894 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,22%
Kapitał akcyjny: 56 687 974,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93 245 988
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,78%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
RMW Capital sp. z o.o. 20 860 400 (18,39%) 20 860 400 (18,39%) 2023-09-21 -
Łukanowski Mariusz 20 025 984 (17,66%) 20 025 984 (17,66%) 2023-09-21 -
Ciesielka Paweł 20 025 984 (17,66%) 20 025 984 (17,66%) 2023-09-21 -
Grzywacki Maciej 20 025 984 (17,66%) 20 025 984 (17,66%) 2023-09-21 -
Słowikowski Grzegorz 12 307 636 (10,85%) 12 307 636 (10,85%) 2023-09-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria M 3 080 000
0,50 113 375 894
56 687 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-02-19
połączenie z Proacta sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-12-29
połączenie z CDT2 sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-11-06
seria A1 - założycielska 2015-08-10 990
100,00 990
99 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2015-10-19
seria A2 - założycielska 2015-08-10 10
100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2015-10-19
seria B - subskrypcja prywatna 2016-01-14 2 000
200 000,00
100,00 100,00 3 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2016-04-13
seria C - subskrypcja prywatna 2016-03-02 3 000
300 000,00
100,00 100,00 6 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2016-05-04
seria D - subskrypcja prywatna 2017-02-02 700
140 000,00
100,00 200,00 6 700
670 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2017-02-24
split 1:200 2017-02-02
0,50 1 340 000
670 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-24
seria E - prawo poboru 1:1 2017-12-05 167 199
685 515,90
0,50 4,10 1 507 199
753 599,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-15
seria F - subskrypcja prywatna 2018-07-26 1 166 665
1 749 997,50
0,50 1,50 2 673 864
1 336 932,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-06
seria G - subskrypcja prywatna 2019-04-12 100 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2019-11-15 100 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2020-06-05 1 000 000
0,50 5 373 864
2 686 932,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-19
seria H - subskrypcja prywatna 2020-06-05 400 000
0,50 4 373 864
2 186 932,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-19
zmiana firmy z Bit Evil SA na Codeaddict SA 2020-06-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-19
seria G - subskrypcja prywatna 2020-06-05 1 300 000
0,50 3 973 864
1 986 932,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-19
seria J - subskrypcja prywatna 2021-01-18 1 791 288
895 644,00
0,50 0,50 7 165 152
3 582 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-26
seria K - prawo poboru 2:1 2021-06-28 706 178
1 271 120,40
0,50 1,80 7 871 330
3 935 665,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-16
seria L - subskrypcja prywatna 2023-06-30 102 424 564
51 212 282,00
0,50 0,50 110 295 894
55 147 947,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-21
seria M - subskrypcja prywatna 2023-06-30 3 080 000
1 540 000,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Codeaddict SA na Proacta SA 2023-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-07-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-20 Prawo poboru 2:1
2017-12-22 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ciesielka Paweł Prezes Zarządu 2024-01-12 -
Zachwieja Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2024-01-12 -
Grzywacki Maciej Wiceprezes Zarządu 2024-01-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chęciński Tomasz Członek RN 2023-06-23 -
Wnorowski Rafał Członek RN 2023-06-30 SIMPLE - Prezes Zarządu
SYGNITY - Członek RN
Sukacz Dawid Członek RN 2023-06-30 DIGITREE - Przewodniczący RN
IMMGAMES - Członek RN
MWTRADE - Członek RN
INC - Członek RN
Piech Błażej Członek RN 2023-06-30 EONET - Prezes Zarządu
TECHMADE - Członek RN
Grzywacka Katarzyna Członek RN 2023-06-30 -
Kasiński Sławomir Członek RN 2023-06-30 -