0,8200 zł
2,50% 0,0200 zł
Proacta SA (PAC)

Wyniki finansowe - PROACTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 259 2 006
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -160 21
Zysk (strata) brutto (tys.) -134 -555
Zysk (strata) netto (tys.)* -134 -555
Amortyzacja (tys.) 26 248
EBITDA (tys.) -134 269
Aktywa (tys.) 3 803 58 557
Kapitał własny (tys.)* 3 767 52 165
Liczba akcji (tys. szt.) 7 871,330 110 295,894
Zysk na akcję (zł) -0,017 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,479 0,473
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej