pb.pl
152,5000 zł
-3,42% -5,4000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 081 699 2 116 449 2 166 156 2 097 532
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 629 803 661 065 662 229 694 952
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 210 196 2 334 979 2 352 670 2 310 741
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 615 870 887 663 936 752 804 311
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 350 687 607 214 625 657 554 789
Amortyzacja (tys. zł) 152 581 157 218 157 547 160 829
Aktywa (tys. zł) 208 266 363 205 826 460 204 072 985 209 476 166
Kapitał własny (tys. zł)* 25 464 252 24 202 134 24 937 399 25 431 987
Liczba akcji (tys. szt.) 102 088,305 102 088,305 102 088,305 102 088,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 249,434 237,071 244,273 249,118
Zysk na akcję (zł) 3,435 5,948 6,129 5,434
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej