249,0000 zł
-1,27% -3,2000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Informacje o spółce - SANPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Uniwersalny bank depozytowo-kredytowy, świadczący pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Oferta produktowa banku odpowiada na różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących/osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych. Dodatkowo bank prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami i funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego, działalności maklerskiej.

Dane teleadresowe

Ulica: al. Jana Pawła II 17
Kod: 00-854
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8564900
Fax: +48 71 3701603
Internet: www.santander.pl
Email: kontakt@santander.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
INFOSYS 307 987 7,49%
INTROL 1 450 000 5,64%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Santander Bank Polska SA
Prezes: Gajewski Michał
Sektor:
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 102 189 314
Zatrudnienie:
  • 9 281 (2021r.) - spółka
  • 11 323 (2021r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8960005673
KRS: 0000008723
EKD: 65,12
Ticker GPW: SPL
ISIN: PLBZ00000044

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 445 139 186 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 102 189 314 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74 280 774
Liczba głosów na WZA: 102 189 314 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,68%
Kapitał akcyjny: 1 021 893 140,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74 280 774
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Banco Santander SA 68 880 774 (67,40%) 68 880 774 (67,40%) 2018-11-28 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ 5 400 000 (5,28%) 5 400 000 (5,28%) 2022-04-27 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, TPE, ECH, SKA, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, CMR, VRG, AGO, PKO, PEO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, LTS, MPH, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, STH, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, CAR, MOC, PKP, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, ICE, MCR, VRC, OND, MIL, CTX, ABE, PEP, APR, HUG, BDX, PKN, ACP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 5 120 000
51 200 000,00
10,00 10,00 5 120 000
51 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1991-11-08
2009-07-10
seria B - Skarb Państwa aport: nieruchomości 1996-11-27 724 073
7 240 730,00
10,00 10,00 5 844 073
58 440 728,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1996-12-21
2009-07-10
seria C - z kapitału rezerwowego i zapasowego 1996-12-23 22 155 927
221 559 270,00
10,00 10,00 28 000 000
280 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1996-12-31
2009-07-10
seria D - AIB European Inv. Ltd. 1999-10-14 1 470 589
150 000 078,00
10,00 102,00 29 470 589
294 705 888,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1999-10-25
2009-07-10
seria E - AIB European Inv. Ltd. 2000-03-15 980 393
100 000 086,00
10,00 102,00 30 450 982
304 509 824,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2000-05-17
2009-07-10
seria F - AIB European Inv. Ltd. 2000-11-21 2 500 000
100 000 000,00
10,00 40,00 32 950 982
329 509 824,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2000-11-30
2009-07-10
seria G - połączeniowa: akcjonariusze WBK SA 1 akcja za 1,72 akcji WBK SA 2000-12-20 40 009 302
10,00 72 960 284
729 602 816,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2001-06-13
2001-09-17
seria H - oferta menedżerska 2006-04-04 115 729
1 157 290,00
10,00 10,00 73 076 013
730 760 130,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-16
2009-08-26
2009-07-10
seria I - EBOiR 2012-05-10 1 561 618
331 999 986,80
10,00 212,60 74 637 631
746 376 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-09
2012-08-30
seria J - połączeniowa: akcjonariusze Kredyt Bank SA 6,96 akcji za 100 akcji Kredyt Bank SA 2012-07-30 18 907 458
10,00 93 545 089
935 450 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-04
2013-01-25
seria K - subskrypcja prywatna 2014-04-16 305 543
3 055 430,00
10,00 10,00 93 850 632
938 506 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-11
2014-08-08
seria L - subskrypcja prywatna 2014-06-30 5 383 902
2 156 414 268,06
10,00 400,53 99 234 534
992 345 340,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-18
2014-08-08
seria M - subskrypcja prywatna 2017-05-17 98 947
989 470,00
10,00 10,00 99 333 481
993 334 810,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-03
2017-12-19
zmiana firmy z BZ WBK SA na Santander Bank Polska SA 2018-05-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-07
seria N - emisja podziałowa akcjonariusze Deutsche Bank Polska SA; parytet wymiany - 1000000: 1.836,54933333333 2018-05-29 2 754 824
10,00 102 088 305
1 020 883 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria O - program motywacyjny 2020-06-22 101 009
1 010 090,00
10,00 10,00 102 189 314
1 021 893 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,68 zł
2022-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,68 zł
2021-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,16 zł
2021-10-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,16 zł
2019-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,68 zł
2019-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 19,72 zł
2019-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,68 zł
2019-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 19,72 zł
2018-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,10 zł
2018-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,10 zł
2017-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2017-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2016-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 13,00 zł
2016-04-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 13,00 zł
2014-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,70 zł
2014-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,70 zł
2013-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2013-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2012-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2012-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2011-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2011-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2010-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2008-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2008-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2007-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2007-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2006-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2006-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2005-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,43 zł
2005-04-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,43 zł
2004-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2004-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2003-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2003-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2003-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2003-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2002-09-17 Asymilacja akcji pracownicze
2002-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2002-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2002-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2002-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2001-12-17 Asymilacja akcji
2001-09-17 Asymilacja akcji seria G (zamienna: WBK 1:1.72)

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gajewski Michał Prezes Zarządu 2016-11-29 -
Burliga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2007-07-24 -
de Porras Aguirre, Juan Wiceprezes Zarządu 2017-03-10 -
Przybył Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2018-05-16 -
Polaino-Izquierdo Carlos Członek Zarządu 2015-04-23 -
Reluga Maciej Członek Zarządu 2017-02-16 -
Strojkowska Dorota Członek Zarządu 2017-04-01 -
Nowakowski Patryk Członek Zarządu 2019-06-05 -
Gałkowski Lech Członek Zarządu 2021-05-26 TELESTRA - Przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Escámez Torres, Antonio Przewodniczący RN 2021-03-20 -
de Mora, Jose Luis Wiceprzewodniczący RN 2017-12-31 -
Power John Członek RN 2002-10-11 -
Surma Jerzy Członek RN 2012-05-10 -
Hexter, David R. Członek RN 2013-02-13 -
Woroszylska-Sapieha, Marynika Członek RN 2014-04-16 NEPENTES - Prezes Zarządu
Cantera, Garcia Jose Członek RN 2015-04-23 -
Dąbrowska, Danuta Dorota Członek RN 2014-04-16 BUDIMEX - Członek RN
Guerreiro Isabel Członek RN 2019-09-23 -
Bettman Dominika Członek RN 2020-06-22 -